ราชาเฟอรี่ ลดเดินเรือข้ามฝั่ง เหลือวันละ 42 เที่ยว

วันที่ 08 เม.ย. 2563 เวลา 15:03 น.
ราชาเฟอรี่ ลดเดินเรือข้ามฝั่ง เหลือวันละ 42 เที่ยว
ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ปรับตัวธุรกิจ รับพิษโควิด-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลดจำนวนบริการเรือข้ามฝั่งเส้นทางดอนสัก-สมุย ดอนสัก-พะงัน และ สมุย-พะงัน เหลือ 42 เที่ยว/วัน จากเดิมบริการ 24 ชั่วโมง มีผลตั้งแต่ 9-30 เม.ย. 63

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP กล่าวว่า บริษัท วางนโยบายรัดเข็มขัด เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น การปรับลดเที่ยวเรือที่มีผู้ใช้บริการน้อย การปรับเวลาออกของเรือ โดยอาจล่าช้ากว่าตารางเล็กน้อย ในกรณีรถไม่เต็มระวาง เพื่อรอปริมาณรถให้ได้ตามจำนวน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการวิ่งเที่ยวเรือเปล่า การจัดตารางการทำงานของหน่วยงานให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการว่างงานหรือการทำงานล่วงเวลา เป็นต้น ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งระบบ

ขณะเดียวกัน หลังจากรัฐบาล ประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กำหนดห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานในเวลา 22.00 น.ถึง 04.00 น. โดยบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการเรือเฟอรรี่ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แคบลง

โดยจะเปิดให้บริการเดินเรือตามปกติ ทั้งเส้นดอนสัก-สมุย , ดอนสัก-พะงัน และ สมุย-พะงัน ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.30-19.00 น. แต่จะปรับลดจำนวนเที่ยวในแต่ละเส้นลง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 9-30 เม.ย.2563 หรือ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ประกาศเปิดให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ 24 ชั่วโมง โดยให้บริการเรือรอบดึก 22.30 น. เส้นทางดอนสัก-สมุย และสมุย-ดอนสัก เพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างฝั่งเมืองและเกาะ ทำให้ราชาเฟอร์รี่มีเที่ยวเรือวิ่งมากถึง 54 เที่ยว/วัน รองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร และบริการโลจิสติกส์

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนม.ค.63 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ปกติจะมีเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี นั้นเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประเทศจีน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ลดลง

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ยกเลิกกรุ๊ปทัวร์จีน และสายการบินเที่ยวเช่าเหมา อีกทั้งไวรัสโคโรนายังแพร่ระบาดกินพื้นที่มากขึ้น และลุกลามไปยังหลายๆ ประเทศ ทำให้บริษัทฯ ต้องประกาศหยุดให้บริการเรือรอบดึก 22.30 น. ทั้งสองเส้นทาง รวมถึงจากประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และมีข้อกำหนดเรื่องการเดินทางห้ามออกนอกเคหะสถานตั้งแต่ 22.00-04.00 น. บริษัทฯ จึงปรับเวลาให้บริการเดินเรือ โดยเปลี่ยนเวลาให้บริการรอบแรกเป็น 05.30 น. จากเดิม 05.00 น. และรอบสุดท้ายเป็น 19.00 น. จาก 19.30 น. จำนวนเที่ยวเรือเหลือ 42 เที่ยว/วัน

ล่าสุด หลังรัฐบาลยกระดับมาตรการเข้มข้นขึ้น และคัดกรองการเดินทางข้ามพื้นที่เข้าเกาะมากขึ้น ทำให้มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางลดลง บริษัทฯ จึงต้องปรับลดเที่ยวเรือลงดังตารางปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังเปิดให้บริการปกติ เนื่องจากยังมีกลุ่มโลจิสติกส์ เช่น รถน้ำมัน รถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และรถฉุกเฉินของหน่วยงานทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ยังมีการเดินทางไปทำงานอยู่