ผลกระทบโควิด! มี.ค.เดือนเดียวผู้ขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว 1.4 แสน

วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 10:50 น.
ผลกระทบโควิด! มี.ค.เดือนเดียวผู้ขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว 1.4 แสน
กรมการจัดหางานเผย เดือนมี.ค.มีผู้มาลงทะเบียนว่างงาน 144,861 คนเพิ่มจากเดือนก.พ. 41.89%

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากตัวเลขลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ และส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิ์กรณีว่างงานออนไลน์ ผ่าน https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง พบว่า ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์กรณีว่างงานแล้ว 144,861 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ที่มีผู้มาขึ้นทะเบียน จำนวน 84,177 คน คิดเป็น 41.89% และเดือนมกราคม จำนวน 74,775 คน คิดเป็น 48.38%

ด้าน ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน กล่าวว่า ขอให้ประชาชนที่ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ซึ่งได้รับผลกระทบจนทำให้นายจ้าง/สถานประกอบการต้องปิดกิจการจะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ โดยระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 200 วัน หากเป็นการว่างงานจากการลาออกเองจะได้รับเงินในอัตรา 45% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ โดยระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 90 วัน

แต่หากเป็นกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ได้แก่ กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงานเพราะต้องกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและ กรณีหน่วยงานภาครัฐสั่งให้ปิดสถานประกอบการชั่วคราว จะต้องลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกับสำนักงานประกันสังคม