ผู้นำแห่งอนาคต (ที่แปรปรวน)

วันที่ 04 เม.ย. 2563 เวลา 14:15 น.
ผู้นำแห่งอนาคต (ที่แปรปรวน)
ในช่วงวิกฤต COVID-19 ถือเป็นโอกาสในการมองหาคนที่มีความเป็นผู้นำที่เหมาะกับอนาคตที่แปรปรวน และคาดเดายาก เพราะคนเหล่านั้นสามารถนำพาองค์กรและสังคมของเราให้ปรับตัวเพื่อฝ่าความไม่แน่นอนไปได้

โดย กุลเวช เจนวัฒนวิทย์กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กุลเวช เจนวัฒนวิทย์กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงคับขันเช่นนี้ จะผลักดันให้ “Leadership” เผยตัว ซึ่งอาจมาจากคนที่คาดไม่ถึง เราต้องจับตามองคนกลุ่มนั้นไว้ เพราะเขาคือ ผู้นำแห่งอนาคต มาลองสังเกตว่า ใครเป็น “ผู้นำแห่งอนาคต” กันเถอะครับ

-มองไกล คิดรอบ คาดการณ์ถึงผลกระทบ คิดบวก มองวิกฤตให้เป็นโอกาส ตั้งคำถามกับตัวเองเพื่อchallenge สิ่งที่องค์กรและสังคมเป็นอยู่

-ช่างขวนขวาย ช่างสังเกต เพื่อนำสิ่งนั้นมาพัฒนาตนเองและส่วนรวม ติดตามความเป็นไปของสังคม นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาช่วยพัฒนาองค์กรได้ เช่น การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสื่อสาร

-มีลักษณะการทำงานแบบพลิ้วไหวไปกับสถานการณ์ที่แปรปรวน หมั่นทบทวนสิ่งที่ทำ และพร้อมปรับรูปแบบการทำงานให้เข้ากับสมมติฐานที่เป็นไป ไม่ย่อท้อ ไม่ยึดติด

-มาหาเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานด้วย Solution และ Option ไม่ได้มากับคำถามว่า จะให้ทำอะไรต่อ หรือเรื่องนี้จะตัดสินใจอย่างไร “ผู้นำแห่งอนาคด” มักมากับ Solution โดยผ่านการวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ

-เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนรอบข้าง ชักชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันตกผลึกหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับส่วนรวม เน้นการทำงานที่เป็น Teamwork

-มีจิตอาสา ห่วงสังคม สิ่งแวดล้อมและคนรอบด้าน มี Empathy สูง กล้าแสดงออกเพื่อส่วนรวม ไม่ปกป้องตนเองเพราะกลัวผิด ไม่เอาความดีความชอบเข้าตัว

ช่วงวิกฤตนี่แหละครับ เป็นโอกาสขององค์กรที่จะเห็น “ผู้นำแห่งอนาคต” เหล่านี้ ท่านลองสังเกตหรือยังครับ หากเจอแล้ว กอดเขาไว้แน่น ๆ

ที่สำคัญ คือ ต้องเป็นกำลังใจให้คนเหล่านี้ เพราะเขาคิดไม่เหมือนคนอื่น ความคิดบางอย่างของเขาอาจถูกปฏิเสธ อาจถูกมองเป็นคนนอกรีตนอกรอย

แต่เขา คือ นักรบผู้โดดเดี่ยว (Lonely Battle Warrior) ให้โอกาสให้พวกเขาได้เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า