รับเคอร์ฟิว!! ทรัพย์สินจุฬาฯ ยกเว้นค่าเช่า100% ผู้เช่าพื้นที่โครงการแนวสูง-แนวราบ

วันที่ 02 เม.ย. 2563 เวลา 15:30 น.
รับเคอร์ฟิว!! ทรัพย์สินจุฬาฯ ยกเว้นค่าเช่า100% ผู้เช่าพื้นที่โครงการแนวสูง-แนวราบ
สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ออกแพ็คเกจช่วยผู้เช่าและผู้ประกอบการ เว้นค่าเช่า-ค่าบริการ 100% ในช่วง "ล็อก ดาวน์' กรุงเทพฯ ป้องแพร่ระบาด COVID-19

รายงานข่าว จากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ผู้บริหารพื้นที่ค้าปลีกร้านค้า-บริการ บริเวณ 2 พื้นที่หลัก คือ สยามสแควร์ กับ สวนหลวง-สามย่าน ภายในสยามสแควร์ ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจ (BU) สยามสแควร์, สยามสแควร์วัน,สยามกิตติ์ และในส่วนบริเวณ สวนหลวง-สามย่าน จัตุรัสจามจุรี เป็นต้น

โดยระบุว่า สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ดำเนินการ ยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100% ช่วยผู้ประกอบการในสถานการณ์COVID-19 พร้อมออกมาตรการหลากหลายเพื่อช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ประกอบการในช่วงของการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร อันเนื่องมากจากโรคระบาด COVID-19

โดยมาตรการต่างๆมีดังต่อไปนี้

มาตรการที่ 1 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยการยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100% สำหรับร้านค้าที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวตามประกาศของรัฐ พร้อมมีมาตรการช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติม เพื่อช่วยสนับสนุนให้ฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

มาตรการที่ 2 มาตรการช่วยเหลือคู่ค้า โดยเน้นนโยบายไม่เลิกจ้างพนักงาน Outsource เพื่อให้ความมั่นใจ ไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน Outsource โดยได้ทำการปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานตามลักษณะงานที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงาน Outsource

มาตรการที่ 3 การช่วยบรรเทาและป้องกันปัญหาอันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 ด้วย 2 โครงการหลัก ประกอบด้วย

1. โครงการจัดสรรที่พักฟื้น Isolation Unit ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ และโรงแรม OZONE HOTEL สามย่าน เพื่อลดการแออัดของโรงพยาบาล เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการเริ่มดีขึ้นและไม่มีปัจจัยเสี่ยงใด ๆ ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงสามารถทำกิจวัตรประจำวันและช่วยเหลือตนเองได้ไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ยังมีการติดตามการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปในวงกว้าง ได้พักฟื้นในบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้

2.โครงการแจกแอลกอฮอลล์สเปรย์ ด้วยการร่วมกับบ้านสุขภาพจุฬาฯ สวนหลวงสแควร์ แจกแอลกอฮอลล์สเปรย์ฟรีให้กับผู้เช่าในพื้นที่สวนหลวง สามย่าน