พักหนี้กองทุนเอสเอ็มอี 12 เดือน อุ้มรายย่อยเสริมสภาพคล่องช่วงวิกฤตโควิด-19

วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 11:01 น.
พักหนี้กองทุนเอสเอ็มอี 12 เดือน อุ้มรายย่อยเสริมสภาพคล่องช่วงวิกฤตโควิด-19
บอร์ดกองทุนเอสเอ็มอีฯไฟเขียว มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ กว่า 5,600 ราย กลุ่มเกษตรแปรรูป บริการ ค้าปลีก ท่องเที่ยว หลังธุรกิจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 12 เดือน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ(กอป.) เปิดเผยว่าที่ประชุมอนุมัติมาตรการช่วยเหลือ SME   ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสถานการณ์ภัยแล้ง

ปัจจุบันกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ มีผู้ได้รับสินเชื่อกว่าหมื่นรายนั้น พบว่ามีธุรกิจที่ได้รับการระบาดของ COVID-19 หรือภัยแล้ง จำนวนกว่า 5,600 ราย โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเกษตรแปรรูป บริการ ค้าปลีก และท่องเที่ยว

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับสินเชื่อกลุ่มดังกล่าว จะพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดย  SME ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อกองทุนฯ ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ  (Non NPL) หรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกกองทุนดำเนินคดี ก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถยื่นความประสงค์ เข้าร่วมมาตรการด้วยความสมัครใจที่ธนาคารพัฒนาวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศได้ทุกสาขาทั่วประเทศในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. ถึง 30  มิ.ย. 2563  โดยต้องแสดงความประสงค์การขอพักชำระหนี้เงินต้น และยืนยันผลกระทบ พร้อมระบุเหตุผลที่เกิดขึ้น

“มาตรการดังกล่าวนอกจากจะช่วยเหลือบรรเทาภาระการชำระหนี้ของ SME ที่เป็นลูกหนี้กองทุนแล้ว ยังเป็นการเสริมสภาพคล่อง และลดแนวโน้มการเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อีกด้วย โดยคณะกรรมการกองทุนจะประเมินผลการใช้มาตรการดังกล่าวใน 2 เดือนข้างหน้า”นายกอบชัย กล่าว