แพทยสมาคมฯชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือแพทย์-พยาบาลสู้โควิด-19 กด *948*1919

วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 16:32 น.
แพทยสมาคมฯชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือแพทย์-พยาบาลสู้โควิด-19 กด *948*1919
ดีอีเอส- กสทช. อนุมัติเลขหมาย USSD *948*1919 ให้แพทยสมาคมฯเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลที่ต่อสู้กับโควิด-19

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อนุมัติเลขหมาย USSD *948*1919 ให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และแพทยสภา ตามที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีหนังสือขอมาซึ่งจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินให้กับแพทย์และพยาบาลที่ร่วมกันปฎิบัติงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติของเชื้อ COVID-19 ในขณะนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า เนื่องจากวิกฤติการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยขณะนี้ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานทุกคน ที่อุทิศตนทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรเหล่านั้น จึงขอเชิญชวนพี่ประชาชนร่วมกันบริจาคสมทบทุนผ่านเลขหมาย USSD *948*1919 

ทั้งนี้หากต้องการบริจาคเงิน 100 บาทต่อครั้ง ให้กด *948*1919*100# โทรออกหากต้องการบริจาคเงิน10บาทต่อครั้งให้กด *948*1919*10# โทรออก ทั้งนี้ทุกคนสามารถร่วมบริจาคได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

“แพทย์และพยาบาลทุกคน พร้อมจะฝ่าฟันวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกันกับประชาชนคนไทย เราจะดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง เพราะสุขภาพและชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญ”