'ไปรษณีย์ไทย' เข้มมาตรการรับมือโควิด-19 งดบริการปลายทางประเทศเสี่ยงแพร่ระบาดชั่วคราว

วันที่ 05 มี.ค. 2563 เวลา 13:33 น.
'ไปรษณีย์ไทย' เข้มมาตรการรับมือโควิด-19 งดบริการปลายทางประเทศเสี่ยงแพร่ระบาดชั่วคราว
รมว.ดีอีเอสกำชับ ‘ไปรษณีย์ไทย’ เส้นทางขนส่งต้องปลอดไวรัส สร้างความมั่นใจให้ประชาชน เบรคการให้บริการรับฝากสิ่งของชั่วคราวไปประเทศปลายทางเสี่ยงติดเชื้อ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของไปรษณีย์ไทย ได้กำชับให้การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของไปรษณีย์ไทย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าทั้งในและระหว่างประเทศมีมาตรการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวังอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยอย่างสูงสุดและลดการระบาดของไวรัส ที่อาจปะปนมากับเส้นทางขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ โดยไปรษณีย์ไทย เดินหน้าให้บริการต่อเนื่องไม่มีวันหยุด

ด้าน นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า การขนส่งสิ่งของไปยังปลายทางประเทศที่มีผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 คือ ปลายทางเมืองอู่ฮั่น และเมืองอื่นๆ ในมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ปลายทางบางพื้นที่ในประเทศอิตาลี ขณะนี้ได้ปิดให้บริการรับฝากสิ่งของเป็นการชั่วคราว และการฝากส่งสิ่งของไปยังปลายทางประเทศมองโกเลีย รับฝากส่งด้วยบริการคูเรียร์โพสต์เท่านั้น

ทั้งนี้ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการแก่ลูกค้าขั้นสูงสุดดังนี้1ด้านการให้บริการลูกค้า จัดให้มีบริการเจลทำความสะอาดมือสำหรับผู้ใช้บริการทุกที่ทำการไปรษณีย์

2. ด้านที่ทำการไปรษณีย์ ยกระดับมาตรการด้านอาชีวอนามัย โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ทุกครึ่งชั่วโมงของที่ทำการไปรษณีย์ รวมถึงร้านไปรษณีย์และเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศทุกแห่ง  3.ด้านบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ไปรษณีย์ไทยได้ให้ความรู้/ ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดลูกค้า มีมาตรการสั่งห้ามบุคลากรเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยง

4. ด้านศูนย์ไปรษณีย์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสิ่งของฝากส่งผ่านทางไปรษณีย์ขาเข้าที่มาจากต่างประเทศทุกชิ้น ภายในศูนย์ไปรษณีย์ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ซึ่งถือเป็นศูนย์ไปรษณีย์หลักในการคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ขาเข้าจากต่างประเทศของไปรษณีย์ไทยก่อนกระจายส่งพัสดุไปยังประชาชน

5. ด้านการกระจายเจลแอลกอฮอล์ ด้วยศักยภาพของไปรษณีย์ไทยที่มีเครือข่ายรวมกว่า 10,000 แห่ง ได้ร่วมกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เตรียมวางจำหน่ายเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้นในราคาที่เป็นธรรม 

อย่างไรก็ตามไปรษณีย์ไทยได้จัดเตรียมแผนการรับมือการระบาดสู่ระยะที่ 3 หากมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข   โดยด้านผู้ใช้บริการพร้อมทำหน้าที่ในการส่งสินค้าอุปโภค บริโภคให้กับผู้ใช้บริการถึงบ้าน  ขณะที่การจัดการงานที่คงค้าง  ทั้งงานรับฝาก ส่งต่อ นำจ่าย ไม่ให้ล่าช้าหรือเสียหาย ด้านบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ในที่ทำการไปรษณีย์ ร้านไปรษณีย์ รวมถึงเครือข่ายไปรษณีย์ไทยที่มีความเสี่ยง มีมาตรการให้หยุดงานทันที