ใครใช้บริการรถตู้โดยสาร เช็คก่อนนั่ง หลังพบทะเบียนหมดอายุ10ปีลักลอบวิ่งเสี่ยงอุบัติเหตุ

วันที่ 03 มี.ค. 2563 เวลา 11:07 น.
ใครใช้บริการรถตู้โดยสาร เช็คก่อนนั่ง  หลังพบทะเบียนหมดอายุ10ปีลักลอบวิ่งเสี่ยงอุบัติเหตุ
ขสมก.แจ้งทะเบียนรถตู้โดยสารอายุเกิน 10 ปี เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ ก่อนใช้บริการ หวั่นรถเสื่อมสภาพก่อให้เกิดอุบัติเหตและประกันภัยคุ้มครอง

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล  ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารประจำทาง พบว่า ปัจจุบันยังมีเจ้าของรถตู้โดยสารบางราย ฝ่าฝืนนำรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี มาวิ่งให้บริการประชาชน ซึ่งรถตู้โดยสารดังกล่าว มีอายุการใช้งานหลายปี ทำให้อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และถังก๊าซก็จะหมดอายุการรับรองคุณภาพ

นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยจะไม่รับจัดทำประกันภัย ให้กับรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ   ขสมก.จึงได้สำรวจหมายเลขทะเบียนรถตู้โดยสารประจำทาง ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานในแต่ละเดือน  พร้อมทั้ง ทยอยแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารรับทราบ  เพื่อจะได้ตรวจสอบหมายเลขทะเบียน ก่อนตัดสินใจใช้บริการ  โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2563 มีรถตู้โดยสารครบกำหนดอายุการใช้งาน ดังนี้

1. เดือนกุมภาพันธ์ 2563  ได้แก่  หมายเลข 14 - 6300 กทม.ลงมา ( 14 - 6299, 14 - 6298, ...) และ หมายเลข 15 - 8140, 15 - 8715, 15 - 8828, 15 - 8962, 15 - 9207, 15 - 9211, 15 - 9243, 15 - 9573 กทม.

2. เดือนมีนาคม 2563  ได้แก่  หมายเลข 14 - 6601 กทม. ลงมา ( 14 - 6600, 14 - 6599, ...  ) และ หมายเลข 15 - 8794, 15 - 8834, 15 - 8913, 15 - 9067 กทม.

3. เดือนเมษายน 2563  ได้แก่  หมายเลข 14 - 6901 กทม.ลงมา (14 - 6900, 14 - 6899, ...) และ หมายเลข 15 - 8681, 15 - 8949, 15 - 9022 กทม.

4. เดือนพฤษภาคม 2563  ได้แก่  หมายเลข 14 - 7199 กทม.ลงมา (14 - 7198, 14 - 7197, ...) และ หมายเลข 15 - 8898, 15 - 9194, 15 - 9209, 15 - 9578 กทม.

5. เดือนมิถุนายน 2563  ได้แก่  หมายเลข 14 - 7400 กทม.ลงมา (14 - 7399, 14 - 7398, ...) และ หมายเลข 15 - 7831, 15 - 8022, 15 - 8946, 15 - 9085 กทม.

ทั้งนี้ ขสมก.ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ได้กวดขันจับกุมรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี  ซึ่งหากตรวจพบ จะดำเนินการยกเลิกสัญญา และถอนออกจากบัญชี ขส.บ.11  กรณี ตรวจพบรถตู้โดยสารถูกยกเลิกสัญญาและถอนออกจากบัญชี ขส.บ.11 แล้ว แต่ยังนำมาวิ่งให้บริการประชาชน  จะดำเนินการถอดแผ่นป้ายทะเบียน และออกใบสั่งต่อไป