เอ็ม บี เคฯ เร่งหามาตรการช่วยร้านค้าในศูนย์ฯ หลังเดินขบวนขอลดค่าเช่า

วันที่ 24 ก.พ. 2563 เวลา 22:45 น.
เอ็ม บี เคฯ เร่งหามาตรการช่วยร้านค้าในศูนย์ฯ หลังเดินขบวนขอลดค่าเช่า
เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ทำหนังสือชี้แจงผู้ประกอบการร้านค้า เร่งหามาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ไวรัสโควิท-19 ทำศูนย์การค้าเงียบกริบ หลังลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวหด

รายงานข่าวจากบริษัทเอ็มบีเค จำกัด (มหาขน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ทำหนังสือชี้แจงผู้ประกอบการร้านค้าเร่งหามาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์โควท-19 1ดังนี้

จากกรณีที่มีผู้ประกอบการร้านค้าเช่า มีการรวมตัวกันเรียกร้องให้มีการปรับลดค่าเช่า อันเนื่องมาจากผลกระทบจาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 บริษัทฯขอเรียนแจ้งว่า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวม ภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจ เพื่อดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าเช่า บริษัทฯได้พิจารณาปัจจัยผลกระทบโดยรอบด้านจากสถานการณ์ไวรัสโควิท-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับร้านค้า ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด โดยอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินมาตรการช่วยเหลือ ในระยะสั้นและระยะยาว

"บริษัทฯ ได้หารือถึงแนวทางช่วยเหลือทันที หลังจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เช่ากลุ่มหนึ่งได้มาร้องเรียนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 และได้มีการประชุมหารือ กับผู้ประกอบการร้านค้าเช่าที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาทางออกร่วมกันโฃดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ในช่วงที่มีวิกฤตต่างๆที่ผ่านมา เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ยืนหยัดเคียงข้างและดำเนินมาตรการช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่า ซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันมาโโยตลอดให้สามารถผ่านช่วงเวลายากลำบากไปด้วยกัน ศูนย์ฯ และร้านค้าผู้เช่าจะร่วมมือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะฝ่าฟันปัญหาครั้งนี้ไปด้วยดี

ขอแสดงความนับถือบริษัทเอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

อนึ่ง กลุ่มผู้ประกอบการ ร้านค้า ภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ คาดมีจำนวนกว่า 2,000 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต