แวะปั๊มด่วน!! พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ขึ้นราคา 30 สต.

วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 16:42 น.
แวะปั๊มด่วน!! พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ขึ้นราคา 30 สต.
PTT Station และบางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์ อี 85 เพิ่มขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม มีผลวันที่ 22 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป สำหรับราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน95 อยู่ที่ 34.06 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 26.65 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี20 อยู่ที่ 23.64 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 26.38 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี85 อยู่ที่ 19.64 ส่วน ดีเซลอยู่ที่ 27.79 บาทต่อลิตร ดีเซล B10 อยู่ที่ 25.79 บาทต่อลิตร ดีเซล B20 อยู่ที่ 24.79 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม อยู่ที่ 31.64 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร