อดใจไว้ไปเติมพรุ่งนี้!! ปตท.-บางจาก ลดราคาแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์ E85 ลด 20 สตางค์

วันที่ 17 ม.ค. 2563 เวลา 16:37 น.
อดใจไว้ไปเติมพรุ่งนี้!! ปตท.-บางจาก ลดราคาแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์ E85 ลด 20 สตางค์
PTT Station ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดลง 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร ส่วน กบุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 18 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 33.76, GSH95 = 26.35, E20 = 23.34, GSH91 = 26.08, E85 = 19.49, ดีเซล = 27.49, HSD-B10 = 25.49, HSD-B20 = 24.49, ดีเซลพรีเมี่ยม = 31.34 บาทต่อลิตรโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯ ลดราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -40 ส.ต. ยกเว้น E85 -20 ส.ต. สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม

BCP Retail Price: GSH95S =26.35/ GSH91S =26.08/ GSH E20S =23.34/ GSH E85S =19.49/ Hi Diesel B20S =24.49 / Hi Diesel B10 =25.49/ Hi Diesel S =27.49 / Hi Premium Diesel S =31.36 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

มีผลบังคับใช้วันที่ 18 มกราคม 2563

บทความแนะนำ