พรุ่งนี้ค่อยแวะปั๊ม ดีเซล ลดราคา 40 สต. เบนซิน-โซฮอล์คงเดิม

วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 16:37 น.
พรุ่งนี้ค่อยแวะปั๊ม ดีเซล ลดราคา 40 สต. เบนซิน-โซฮอล์คงเดิม
PTT Station และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซล ลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนชนิดอื่นคงเดิม มีผลวันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่เป็นดังนี้ เบนซิน95 อยู่ที่ 34.16 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 26.75 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ อี20 อยู่ที่ 23.74 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 26.48 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์E85อยู่ที่ 19.69 บาทต่อลิตร ดีเซลอยู่ที่ 27.49 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่ 25.49 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20 อยู่ที่ 24.49 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม อยู่ที่ 31.34 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร