เออาร์ไอพี ชู4 โมเดลธุรกิจใหม่ รับอนาคตอุตฯสื่อ เคลื่อนสู่ยุค5 จี

วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 16:16 น.
เออาร์ไอพี ชู4 โมเดลธุรกิจใหม่ รับอนาคตอุตฯสื่อ เคลื่อนสู่ยุค5 จี
เทคโนโลยึ ดิสรัปชัน ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อดั้งเดิม ซึ่งเห็นได้ชัดในช่วง1-2 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ เออาร์ไอพี (arip) อีกหนึ่งธุรกิจสื่อ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจใหม่ พร้อมรีเฟรชแบรนดิงโลโก ครั้งแรก ในรอบ30 ปี เพื่อเดินหน้าสู่อนาคตอุตสาหกรรมสื่อ ที่เตรียมเข้าสู่เทคโนโลยี 5 จี

บุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ปรับโครงสร้างองค์กร ภายใต้ 4 รูปแบบธุรกิจ(บียู) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ และความต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล ของไทย ที่กำลังก้าวไปสู่โกเทคโนโลยีสื่อสารยุคที่5 (5จี) ที่จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาพรวมอีกครั้ง

สำหรับ 4 รูปแบบธุรกิจใหม่ คือ 1. IT Consumer Media ให้บริการคอนเทนต์ทั้งแพล็ตฟอร์ม ออนไลน์ และ ออฟไลน์ ผ่านสื่อเว็บไซต์ Tech Hub นำเสนอเนื้อหาเชิงข้อมูล ให้กับผู้บริโภค ที่จะช่วยส่งเสริมการให้บริการ เนื้อหาเชิงการตลาด โปรโมชัน ผลิตภัณฑ์ไอที อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ จากเว็บไซต์ Commart.com ที่ปรับรูปแบบเนื้อหาในลักษณะ บายเออร์ไกด์ สำหรับผู้บริโภค ให้สามารถติดตามการจัดกิจกรรม (อีเวนต์) งาน คอมมาร์ท ที่บริษัทจัดขึ้นเป็นประจำ 3 ครั้งต่อปี โดยบียูนี้ จะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่40% จากในปีที่2562 งานคอมมาร์ท2019 มียอกขายสินค้าไอทีรวมจากผู้ประกอบการราว 9,000 ล้านบาท

ส่วนบียู 2 คือ Business Media นำเสนอเนื้อหาเชิงธุรกิจทั้งบนแพล็ตฟอร์มออฟไลน์ และ ออนไลน์ เพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านคนรุ่นใหม่ ในอนาคต โดยหน่วยธุรกิจนี้ มีสักส่วนรายได้อยู่ที่ 30% สำหรับ บียูที่ 3 Digital Agency ให้บริการด้าน Content Marketing สำหรับกลุ่มลูกค้า องค์กร แบรนด์สินค้า ต่างๆ ที่สนใจนำเสนอเนื้อหาผลิตภัณฑ์ บริการ เชิงตลาด โดยในช่วงที่ผ่านมา มีกลุ่มลูกคัา ธุรกิจ ค้สปลีก และ การเงิน เป็นต้น

สำหรับบียูสุดท้าย 4.Wisimo-Enterprise Learning Solution ให้บริการด้านเนื้อหา การเรียน การสอน ในรูปแบบคอร์ส ออนไลน์ ธุรกิจ ประเภทต่างๆ ตามความตัองการของลูกค้า องค์กรแต่ละประเภท หรือ คอร์สฝึกอบรมพนักงาน สำหรับ ฝ่ายงานบริหารบุคคล(HR) องค์กร โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาคอร์สต่างๆ ให้บริการไม่ต่ำกว่า 20 คอร์ส

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทำวิจัยและสำรวจ ในหัวข้อ '2030 Future Skill Competency' ความสามารถ และ ทักษะ ของคนในองค์กรด้าน Soft Skill ในอีก10 ปีข้างหน้า

โดยเบื้องต้น มี 3 ทักษะเชิงความรู้ คือ 1. Agilibility การปรับเปลี่ยนการทำงาน หรือ การปรับตัว ให้สามารถรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างลื่นไหล 2. Design Thinking ความสามารถในการคิดเชิงออกแบบ ด้านต่างๆ และ3. Multi Critical Thinking ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ ในส่วนของ บียู 3 และ 4 จะมีสัดส่วนรายได้รวมกันอยู่ที่ 30 ฟ% ขณะที่ผลดำเนินการบริษัทในไตรมาสที่3 ปี2562 บริษัทมีผลประกอบการอยู่ที่ 112 ล้านบาท และในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา คาดผลประกอบการเติบโตเป็นไปตามเป้าหมาย และจากการปรับโครงสร้างธุรกืจใหม่ บริษัทวางเป้าหมายธุรกิจในปี2563 เติบโต 20% จากปีก่อน