เคาะแล้ว !! ราคาอ้อยขั้นต้น 750 บาทให้เกษตรกรชาวไร่

วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 17:00 น.
เคาะแล้ว !!  ราคาอ้อยขั้นต้น 750 บาทให้เกษตรกรชาวไร่
ครม.ไฟเขียว ราคาอ้อยขั้นต้นปีการผลิต 62/63 ที่ 750 บาทต่อตันอ้อย ลุ้นปลายฤดูกาล ราคาขั้นสุดท้ายจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ในอัตรา 750 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับ 97.91% ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 766.01 บาทต่อตันอ้อย และกำหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 45 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. พร้อมกับกำหนดผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2562/2563 เท่ากับ 321.43 บาทต่อตันอ้อย

ทั้งนี้ ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตดังกล่าว เป็นระดับราคาที่โรงงานน้ำตาลชำระเงินค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยไปก่อน เพื่อให้ชาวไร่อ้อยนำไปใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและสร้างรายได้ ซึ่งยังไม่ใช่ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2562/2563 ที่ชาวไร่อ้อยและโรงงานจะได้รับจริง โดยจะมีการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายซึ่งจะมีราคาและผลตอบแทนที่แท้จริงซึ่งจะได้เงินเพิ่มที่จ่ายให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยอีกส่วนหนึ่งด้วยเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลแล้ว