ขับช้า อย่าอยู่ขวา !! มีโทษปรับ ตัดแต้ม คาดเริ่มใช้เดือน มี.ค. นี้

วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 18:20 น.
ขับช้า อย่าอยู่ขวา !!  มีโทษปรับ ตัดแต้ม คาดเริ่มใช้เดือน มี.ค. นี้
'ศักดิ์สยาม' ตรวจการบ้านกรมทางหลวง เร่งออกมาตรการกำหนดความเร็ว ถนน 4 เลน วิ่งขวาสุดห้ามช้าต่ำกว่า 90 กม./ชม. พร้อมกำชับความพร้อมโครงการจัดซื้อจัดจ้างต้องรัดกุม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้กับกรมทางหลวง ว่า ได้ติดตามความคืบหน้านโยบายด้านต่างๆ โดยมาตรการกำหนดอัตราความเร็วบนถนน 4 ช่องจราจรขึ้นไปใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 120 กม./ชม. อยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศกฏกระทรวงรองรับการใช้ความเร็วภายในเดือนม.ค.นี้ ขณะเดียวกันจะมีการพิจารณาบังคับให้ผู้ที่ขับรถในอัตราความเร็วไม่ถึง 90 กม./ชม. ห้ามใช้ช่องจราจรทางด้านขวาสุดเส้นทางที่มี 4 ช่องจราจรขึ้นไป 

ทั้งนี้จะต้องพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายจราจร และกฎหมายทางหลวง ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาในช่วงเดือนก.พ. 2563 หลังจากนั้นจะออกประกาศกฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.จราจร และมีผลบังคับใช้ต่อไป

ส่วนบทลงโทษ หากขับขี่รถในช่องจราจรขวาสุด ต่ำกว่า 90 กม./ชม.นั้น จะใช้บทลงโทษเดียวกันกับผู้ที่ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการตัดคะแนนใบขับขี่ด้วย โดยยืนยันว่าการออกประกาศฯ ดังกล่าวเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจร

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ศึกษาเพื่อเพิ่มจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ตามแนวถนนกาญจนาภิเษก หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ) ทั้ง 4 ทิศ คือด้านเหนือ ,ใต้ ,ตะวันออก และตะวันตก ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายที่จะมีการจำกัดเวลารถบรรทุก เข้าพื้นที่กรุงเทพฯอีกด้วย โดยคาดว่าจะมีปริมาณรถบรรทุกที่เข้ามาใช้ จุดพักรถบรรทุกเฉลี่ยวันะ 5 หมื่นคัน โดยการลงทุนนั้น อาจให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนเพื่อเป็นการลดภาระภาครัฐ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ได้สั่งให้เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรองรับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินโครงการและการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563 โดยต้องตรวจสอบรายละเอียดสัญญาโครงการต่าง ๆ ให้ละเอียดรอบคอบ ผู้บริหารต้องตรวจสอบความคืบหน้าแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะทล. เป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ

ขณะเดียวกันการจัดทำงบประมาณ 2564 ต้องแล้วเสร็จเพื่อเสนอกระทรวงฯ ภายในสัปดาห์นี้ โดยโครงการขนาดใหญ่ต้องวางแผนให้ชัดเจน หากยังไม่พร้อมดำเนินการไม่ควรขออนุมัติโครงการ และต้องวางแผนบริหารโครงการ 6 มิติ ตามรูปแบบของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในอนาคตต้องคำนวณค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นปัจจุบัน ก่อนเสนอ ครม. โดยถอดบทเรียนจากโครงการมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ พร้อมผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศ ไม่จำกัดพื้นที่