เล็งเปิดประมูลทางด่วน N2 สายเหนือ 1.8 หมื่นล้านบาท

วันที่ 24 ธ.ค. 2562 เวลา 13:28 น.
เล็งเปิดประมูลทางด่วน N2 สายเหนือ 1.8 หมื่นล้านบาท
ชิงเค้กประมูล 4 สัญญา เปิดใช้ปี 67 คาดทะลักแสนคันต่อวัน สุดว้าว! มี 48 ช่องจราจร

นายวิชาญ เอกรินทรากุล (Wichan Ekarintrakul) รองผู้ว่าการ ฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 เฟส 1 ช่วงแยกเกษตร-วงแหวนรอบนอก วงเงิน 18,000 ล้านบาท เป็นระบบทางด่วนพ่วงรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแคราย-บึงกุ่ม

ขณะนี้เตรียมเสนอเข้าสู่คณะกรรมการ(บอร์ด) ในวันที่ 26 ธ.ค.นี้เพื่อขอความเห็นชอบในการใช้เงินกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์(TFF) ในการลงทุน ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป เพื่อทยอยเปิดประมูลในช่วงปลายปี 2563 หรือช่วงต้นปี 2564 เริ่มก่อสร้าง ก.ค. 2564 เปิดบริการในปี 2567 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี โดยไม่มีการเวนคืนพื้นที่ คาดว่ามีผู้ใช้บริการในปีแรกที่เปิดใช้ราว 80,000 คันต่อวัน ก่อนจะเพิ่มเป็น 100,000 คนต่อวับ

เนื่องจากปัจจุบันปริมาณการจราจรตามแนวเส้นทางโครงการมากกว่า 100,000 คันต่อวัน และจะเป็นทางด่วนที่มีช่องจราจรถึง 48 ช่องจราจร บริเวณจุดตัดทางด่วนสองเส้นทาง

นายวิชาญกล่าวต่อว่า สำหรับสัญญาการเปิดประมูลแบ่งเป็น 4 สัญญาได้แก่ งานก่อสร้างโยธา 3 สัญญา งานระบบและบริหาร 1 สัญญา ประกอบด้วย

สัญญาที่ 1 การก่อสร้างช่วงจุดเริ่มต้น(แยกเกษตร) ไปจนถึงจุดตัดทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูธรรมสัญญาที่ 2 การก่อสร้างจุดตัดทางด่วนบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ - ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เป็นรูปแบบใบโคลเวอร์ Four-leaf Cover โดยมีด่านจัดเก็บค่าผ่านทางจำนวน 48 ช่องจราจร (Toll Plaza)

สัญญาที่ 3 การก่อสร้างจากจุดตัดทางด่วนสองเส้นทางไปจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก สัญญาที่ 4 งานระบบ ด่านเก็บเงินและบริหารจัดเก็บรายได้

นายวิชาญกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามโครงการนี้ยังต้องรอเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ในช่วงที่ปรับแบบโครงการประกอบด้วย 1.การก่อสร้างรถไฟฟ้าคู่กับทางด่วนโดยรถไฟฟ้าอยู่ข้างล่างและทางด่วนอยู่ข้างบน 2.การปรับจุดสิ้นสุดโครงการจากถนนสุขาภิบาล 1 ไปเป็นจุดใหม่ที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก

โดยกระบวนการนี้จะทำควบคู่ไปกับการเสนอโครงการเข้าสู่ครม.และเปิดประมูล เนื่องจากรายงาน EIA ภาพรวมโครงการได้รับอนุมัติมานานแล้ว ส่วนกรณีเคลียร์พื้นที่ตลาดหัวมุมเพื่อก่อสร้างโครงการในส่วนสัญญาที่ 2 นั้น ยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการได้ไม่ติดปัญหา และจะเริ่มเคลียร์พื้นที่ในปี 2564 ช่วงเพื่อให้ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้หลังจากลงนามสัญญา

ทั้งนี้โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 มีจุดเร่ิมต้นโครงการท่ี กม.1+000 ของถนนประเสริฐมนูกิจ เชื่อมต่อกับโครงการระบบทางด่วนข้ันที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 ที่บริเวณคลองบางบัว โดยโครงการฯมีแนวเส้นทางตามแนวตอม่อที่ก่อสร้างไว้แล้วบนเกาะกลางของถนน ประเสริฐมนูกิจ ตัดผ่านถนนประดิษฐ์มนูธรรม ทางพิเศษฉลองรัช ถนนนวมินทร์ ระยะทางประมาณ 8.1 กิโลเมตร แนวเส้นทางช่วงนี้เป็นแนวเส้นทางที่ออกแบบไว้เดิม ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

จากน้ันแนวเส้นทางโครงการจะเบี่ยงไปทางตะวันออกตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ จนไปสิ้นสุดโครงการโดยเชื่อมต่อกับ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก เรียกแนวเส้นทางช่วงนี้ว่า ตอน EW Corridor ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร รวมระยะทางโครงการ ประมาณ 11.3 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 1

ทั้งนี้ แนวเส้นทางตั้งแต่บริเวณคลองบางบัวไปจนถึงแยกนวลจันทร์ - นวมินทร์ ระยะทาง 8.1 กิโลเมตร จะมี โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าตาล ช่วงแคราย-ลาสาลี (บึงกุ่ม) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วางตัวอยู่ใต้โครงสร้างของทางพิเศษ โดยตอม่อของโครงการรถไฟฟ้าฯ จะก่อสร้างใหม่อยู่ระหว่างเสาตอม่อของทางพิเศษ ที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว