'บีทีเอส' เปิดจองวันแรก บัตรแรบบิทชุดเฉลิมพระเกียรติฯ 1.2 หมื่นชุด

วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 11:40 น.
'บีทีเอส' เปิดจองวันแรก บัตรแรบบิทชุดเฉลิมพระเกียรติฯ 1.2 หมื่นชุด
"บีทีเอส กรุ๊ปฯ" จัดทำบัตรแรบบิทชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 เปิดจำหน่ายให้ประชาชนร่วมเก็บเป็นที่ระลึกจำนวน 1.2 หมื่นชุด เปิดให้จอง 16 ธ.ค.62 - 29 ก.พ. 63

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และภาพเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ มาจัดทำบัตรแรบบิทที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ทางบริษัทฯ ได้จัดทำบัตรแรบบิทที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวนทั้งสิ้น 12,000 ชุด จัดจำหน่ายในราคาชุดละ 1,010 บาท รายได้จากการจำหน่ายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

สำหรับบัตรแรบบิทชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ใน 1 ชุด ประกอบด้วย บัตรจำนวน 8 ใบ เป็นบัตรสำหรับสะสม 7 ใบ ได้แก่ บัตรพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 ใบ, บัตรภาพตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 1 ใบ, บัตรภาพเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ จำนวน 5 ใบ และบัตรแรบบิทสำหรับใช้งาน (หมายเลข 10) จำนวน 1 ใบ พร้อมสมุดสำหรับใส่บัตรแรบบิทที่ระลึกพร้อมกล่อง

ทั้งนี้การเปิดรับจองบัตรแรบบิทชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทางเว็บไซต์ www.bts.co.th และศูนย์บริการแรบบิท (สถานีสยาม) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าตามลำดับการสั่งจอง ที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)