posttoday

'พาณิชย์' กระชับสัมพันธ์การค้าไทย-รัสเซีย ดันมูลค่าการค้าสองฝ่ายสู่ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 63

15 ธันวาคม 2562

สองรัฐมนตรีช่วย 'พาณิชย์-การพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซีย' กระชับสัมพันธ์การค้าการลงทุน รัสเซียเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะ อนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย–สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 4 ตั้งเป้าดันมูลค่าการค้าสองฝ่ายบรรลุ 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ใ

สองรัฐมนตรีช่วย 'พาณิชย์-การพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซีย' กระชับสัมพันธ์การค้าการลงทุน รัสเซียเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะ อนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย–สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 4 ตั้งเป้าดันมูลค่าการค้าสองฝ่ายบรรลุ 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในปีหน้า

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายทิมูร์ แมกซิมอฟ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย ได้เดินทางมาพบหารือในโอกาสที่นายทิมูร์ เดินทางเยือนไทย

โดยได้หารือกันถึงแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงประเด็นสำคัญที่ฝ่ายรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 4 ในปี 2563

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศ และเป็นโอกาสในการหารือในประเด็นสำคัญ ได้แก่ แนวทางการเพิ่มมูลค่าการค้า การส่งเสริมสินค้าของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะสาขาความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว การเงิน และพลังงาน รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และการขยายความสัมพันธ์ของภาคธุรกิจ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

นายวีรศักดิ์ เสริมว่า ปัจจุบันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีแนวโน้มที่ดี มูลค่าการค้าของทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียอยู่ระหว่างการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ

โดยจะลำดับความสำคัญของความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ระหว่างกันให้ชัดเจน เพื่อบรรลุเป้าหมายการค้า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าจะลงนามบันทึกความเข้าใจฯ (ฉบับปรับปรุง) ร่วมกันในช่วงการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจฯ ครั้งที่ 4 ที่รัสเซีย

ทั้งนี้ รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับ 28 ของไทย โดยในปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 3,489.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 15.4 โดยไทยส่งออกมูลค่า 1,164.8 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องยนต์เอสไอและชิ้นส่วนต่างๆ เมล็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ข้าว เป็นต้น เเละไทยนำเข้ามูลค่า 2,325.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ เหล็กและเหล็กกล้า ปุ๋ย อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม ธัญพืช ยางและของที่ทำด้วยยาง อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว เยื่อไม้หรือเยื่อไม้ที่ได้จากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลส เกลือ กำมะถัน ดิน และหินวัตถุจำพวกปลาสเตอร์ ปูนขาวและซีเมนต์ เป็นต้น