ทอท.ปฏิเสธขึ้นภาษีสนามบิน ลุ้นโอนย้าย 4 สนามบิน ดันรายได้เพิ่มโปะกองทุนฯ

  • วันที่ 10 ธ.ค. 2562 เวลา 13:55 น.

ทอท.ปฏิเสธขึ้นภาษีสนามบิน ลุ้นโอนย้าย 4 สนามบิน ดันรายได้เพิ่มโปะกองทุนฯ

บอร์ดทอท.ยังไม่พิจารณาเพิ่มค่าธรรมเนียมสนามบิน หลังถูกรีดรายได้อีก 10% ย้ำยังไม่สร้างภาระให้ประชาชน ชี้หากโอน 4 สนามบินมาบริหาร ดันผลประกอบการดีขึ้น

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ทอท. ยังไม่ได้มีการพิจารณาเห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมสนามบิน (PSC )อีกทั้ง ทอท.ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มภาระให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ ทอท. หาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

ทั้่งนี้ทอท.พร้อมให้การสนับสนุนนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่จะพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคของกรมท่าอากาศยานทั้ง 28 แห่ง เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมแล้ว เป็นนโยบายที่ดี และทอท.ในฐานะหน่วยงานที่มีความพร้อม และมีประสบการณ์ จะให้การสนับสนุนทุกๆด้าน รวมไปถึงการรับโอนสนามบินเพื่อจัดการท่าอากาศยานภูมิภาคบางแห่งที่มีศักยภาพสูง เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เพื่อแก้ปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตได้ ตลอดจน พัฒนาสนามบินภูมิภาคให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ เช่น ท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานบุรีรัมย์

สำหรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมจะเรียกเก็บรายได้เพิ่มจากทอท.อัตรา 10% เพื่อนำเข้ากองทุนพัฒนาสามบิน จะไม่กระทบต่อผลประกอบการของ ทอท. ถ้าหากได้รับโอน 4 สนามบินในภูมิภาคมาบริหาร จะทำให้มีรายได้จากการรับจ้างบริหารท่าอากาศยานนานาชาติเพิ่มขึ้น จะทำให้ผลประกอบการของ ทอท. น่าจะดีขึ้น และเป็นการสร้างมาตรฐานท่าอากาศยานภูมิภาคให้นานาชาติยอมรับ รวมถึงเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยมากขึ้นด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ