'ไปรษณีย์ไทย' รักษ์โลก นำร่อง มอไซค์-รถตู้ไฟฟ้า ขนส่งพัสดุเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล

วันที่ 09 ธ.ค. 2562 เวลา 15:05 น.
'ไปรษณีย์ไทย' รักษ์โลก นำร่อง มอไซค์-รถตู้ไฟฟ้า ขนส่งพัสดุเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
ไปรษณีย์ไทย ผนึก บ้านปู ทดลองนำยานยนต์ไฟฟ้าขนส่งพัสดุภัณฑ์ ตั้งเป้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวิ่ง 1 หมื่นคัน ใน 1 ปี ลดคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าปลูกต้นไม้มากกว่า 1.3แสนต้น

นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทย จับมือกับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดทำ "โครงการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรเพื่อขนส่งสินค้า-พัสดุไปรษณีย์" นำยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า 100% มาทดลองใช้ขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ได้แก่ รถตู้ไฟฟ้า ที่สามารถขับเคลื่อนได้ในระยะทางประมาณ 250-300 กิโลเมตร (กม.) บรรทุกสิ่งของได้ 300-700 กิโลกรัม (ก.ก.)มาให้ทดลองใช้ในพื้นที่คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถขับเคลื่อนได้ในระยะทางประมาณ 60-80 กม. บรรทุกสิ่งของได้ 30-80 กิโลกรัม มาให้ทดลองใช้ในพื้นที่สามเสนใน จ.กรุงเทพฯ เพื่อนำร่องการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการใช้พลังงานสะอาด และสนับสนุนแผนการลดมลภาวะทางอากาศให้เป็นศูนย์ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ปณท ตั้งเป้านำรถไฟฟ้าขนส่งสิ่งของใช้งานกว่า 100 คันภายใน 4 ปี (พ.ศ.2566)

ทั้นี้หากปณท ใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าในการขนส่งจำนวน 10,000 คัน ในระยะเวลา 1 ปี จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 130,000 ต้น ลดปัญหาการเกิดมลภาวะทางอากาศ หรือเท่ากับการปลูกป่าประมาณ 190 ไร่ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และค่าเชื้อเพลิงได้สูงสุด 200 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการนำรถจากพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในระยะยาว จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่กับการลดการก่อมลพิษ และตอกย้ำความพร้อมการเป็นฟันเฟืองหลักด้านโลจิสติกส์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและธุรกิจ e-Commerce ของไทย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้

นายกาหลง กล่าวว่า การทดลองใช้ยานยนต์ไฟฟ้านำจ่ายครั้งนี้ นอกจากช่วยประหยัดพลังงาน แล้วยังลดค่าซ่อมบำรุงและค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่าปกติ เนื่องจากรถตู้ไฟฟ้าใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้าเพียง 4-6 ชั่วโมง และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้เวลาในการชาร์จเพียง 2 ชั่วโมง สามารถใช้งานยานยนต์ดังกล่าวได้นานหลายวันขึ้นอยู่กับระยะทางที่วิ่ง

นอกจากนี้ ปณท ยังมีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ และจัดหาสถานที่สำหรับการติดตั้งสถานีจ่ายไฟ (Charging Station)เพื่อพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เหมาะกับการดำเนินงานของ ปณท อย่างต่อเนื่อง เช่น สามล้อไฟฟ้า (e-Tricycle) รถบรรทุกไฟฟ้าพร้อมตู้พ่วง (e-Truck) หรือรถเข็นไฟฟ้า (e-trolley) เป็นต้น

ด้านนายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า บ้านปูฯ เดินหน้ามุ่งขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล และรองรับเทรนด์การใช้พลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ในอนาคต ตามกลยุทธ์ “Greener & Smarter” ดังนั้น ความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย ในโครงการนำร่องนี้ จึงเป็นโครงการระดับแฟล็กชิพที่จะช่วยกระตุ้น และผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญ และใช้พลังงานสะอาดกันมากขึ้น โดยเฉพาะยานยนต์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ (Green Vehicles) เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหามลพิษทางอากาศในระยะยาว

“บ้านปูฯ ได้พัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด Mobility as a service โดยถือเป็นผู้ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจร (Electric Vehicle and Mobility Services) รายแรกของประเทศไทย พร้อมมอบโซลูชันและบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ศึกษารูปแบบความต้องการใช้งานและจัดหายานยนต์ที่เหมาะกับการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ดูแลบริการหลังการขายให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด ตลอดจนนำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ การใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน มาผสานเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในบริการหลังการขายที่ตอบโจทย์การดำเนินงานในยุคดิจิทัล "นายเจมส์ กล่าว