กรมชลฯเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก เหลือน้ำใช้หน้าแล้ง 67%

วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 20:31 น.
กรมชลฯเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก เหลือน้ำใช้หน้าแล้ง 67%
กรมชลประทาน เตรียมการหารือภาคเกษตร อุตสาหกรรมวางแผนจัดสรรน้ำ ป้อนภาคตะวันออก ห่วงหน้าแล้งมีน้ำเหลือใช้ 67%

นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน (สชป.  )ที่  9  กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ สชป.9  ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อย่างใกล้ชิด พร้อมกับประสานกับภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำสำหรับใช้ในฤดูฝนและฤดูแล้ง

ทั้งนี้จากปริมาณฝนที่ตกน้อยทำให้ขณะนี้ ณ  วันที่  17 ต.ค.62   อ่างเก็บน้ำทั้งหมด   57  แห่งมีปริมาณน้ำรวม 1,052 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) ของความจุทั้งหมด 2,479 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,532 ล้านลบ.ม.  โดยเป็นน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  7 แห่ง มีน้ำใช้การได้897 ล้านลบ.ม. รวมมีปริมาณน้ำใช้การได้ในภาคตะวันออกประมาณ67%

สำหรับอ่างเก็บน้ำประแสร์และอ่างเก็บน้ำบางพระที่ดูแลพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) มีปริมาณน้ำน้อย ทางสปช. 9  ได้วางแผนการบริหารเพื่อเตรียมสำหรับรับมือในช่วงฤดูแล้ง เดือนก.พ.- เม.ย. 2563   ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่ต้องการใช้น้ำมากเพราะเป็นฤดูผลไม้  โดยขณะนี้ได้เร่งสูบน้ำจากโครงการพระองค์ไชยานุชิตสำหรับสำรองไว้ในอ่างทั้งสองแห่ง   จากปกติจะสูบน้ำในช่วงเดือน ก.ค. ถึง วันท่ 30 พ.ย.  แต่เนื่องจากขณะนี้มีน้ำในลำน้ำน้อยจึงสูบได้เพียง 80%

“ขณะนี้ภาคอุตสาหกรรม ประชุมกับกรมชลฯตลอดเวลา เพื่อวางแผนการบริการน้ำ ตลอดสำหรับน้ำใช้ฤดูฝนและแล้ง อย่างไรก็ตามฤดูฝนของภาคตะวันออกจะเริ่มลดลงหลังต.ค. จะเห็นภาพชัดในเรื่องปริมาณน้ำที่จะใช้ในการบริหารให้เหมาะสม " นายสุชาติกล่าว

อย่างไรก็ตามแผนการใช้น้ำในฤดูฝนปี 2562  กำหนดแผนการจัดสรรน้ำปริมาณ  2,342  ล้านลบ.ม. สามารถจัดสรรได้ 2,162 ล้านลบ.ม.  คงเหลือน้ำอีก 180 ล้านลบ.ม.  ซึ่งจะครบกำหนดแผนงาน วันที่ 30  ต.ค. 62 นี้ ดังนั้นคาดว่า ในวันที่ 1 พ.ย. นี้ จะมีน้ำใช้การได้เหลือประมาณ1,200 ล้านลบ.ม.