เปิดแน่!! หลักสูตรพาณิชย์นาวีสตรีครั้งแรก รองรับธุรกิจเรือครุยส์

วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
เปิดแน่!! หลักสูตรพาณิชย์นาวีสตรีครั้งแรก รองรับธุรกิจเรือครุยส์
คมนาคมขานรับ IMO เปิดกว้างผู้หญิงเข้าเรียนหลักสูตรพาณิชย์นาวี ครั้้งแรก มุ่งอุตสาหกรรมขนส่งทางน้ำ-เจาะตลาดเรือครุยส์

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในงานกิจกรรมวันทางทะเลโลก ว่า กิจกรรมวันทะเลโลกประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในปีนี้มุ่งเน้นให้ความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในภาคการขนส่งทางน้ำ (Empowering Women in the Maritime Community)ตามข้อตกลงขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)ดังนั้นกระทรวงคมนาคมจะส่งเสริมสตรีให้เข้ามาทำงานในภาคโลจิสติกส์ทางน้ำมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ นำไปสู่ศูนย์กลางการขนส่วของภูมิภาคโดยสั่งการให้กรมเจ้าท่า เปิดคอร์สการสอนรับผู้หญิงเข้ามาศึกษาภายในโรงเรียนพาณิชย์นาวีเป็นคอร์สแรก เพื่อรองรับนโยบายของ IMO

ทั้งบทบาทของผู้หญิงในการเดินเรือ ถือว่าทำงานได้ไม่น้อยกว่าผู้ชาย เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ภายในท่าเรือหรือบนเรือช่วยอำนวยความสะดวกและลดภารกิจการใช้แรงงานลงมาก จึงเป็นโอกาสที่จะเปิดกว้างให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมการขยายตัวด้านการขนส่งทางน้ำอย่างยั่งยืน ปัจจุบันกิจการด้านการขนส่งทางน้ำหลายแห่งในไทย มีผู้หญิงเป็นเจ้าของและผู้บริหาร

ด้านนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ภาคการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศ สอดคล้องกับการขนส่งทางน้ำทั่วโลกที่ขยายตัวจนมีสัดส่วนเป็น 90% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นประเทศไทยต้องรับมือเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่จะตามมาพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งการตรวจสอบบริหารจัดการขยะบนเรือ การป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีในทะเล การจัดการขยะมูลฝอยทางทะเล การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง รวมถึงการลดใช้พลาสติกซึ่งปล่อยไมโครพลาสติกลงในน้ำทะเล ทั้งหมดนี้ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม

ด้านนายเฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเซีย กล่าวว่า อุตสาหกรรมเดินเรือที่ยังต้องการบุคลากรผู้หญิงจำนวนมากที่ประเทศจะต้องส่งเสริมคือด้านกิจการเดินเรือสำราญ(ครุยส์)ซึ่งเน้นงานบริการที่หลากหลายภายในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเปิดกว้างไม่จำกัดงานแค่ในประเทศไทยด้วย เพราะอุตสาหกรรมดังกล่าวเติบโตทั่วโลก เป็นโอกาสที่ดีของคนไทย เพราะคนไทยยิ้มง่ายเป็นเสน่ห์ที่งานบริการทั่วโลกต้องการ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจด้านโรงแรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเรือสำราญอีกด้วย แต่ทั้งนี้ต้องเพิ่มข้อบังคับเรื่องการคุกคามทางเพศเข้าไปในการปฏิบัติงานด้วย เพื่อปกป้องสิทธิสตรีตามหลักสากล