สหภาพขสมก.ฯ จี้คมนาคมรีบตั้งบอร์ดบริหาร พร้อมเร่งเคลียร์คดี E-Ticket

วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 16:51 น.
สหภาพขสมก.ฯ จี้คมนาคมรีบตั้งบอร์ดบริหาร พร้อมเร่งเคลียร์คดี E-Ticket
สหภาพขสมก. ตบเท้ายื่นหนังสือถึง"ศักดิ์สยาม)ตั้งบอร์ดบริหารชุดใหม่ หวั่นกระทบแผนฟื้นฟูล่าช้า รีบเคลียร์คดี E-Ticket หวั่นเป็นค่าโง่รถเมล์

นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวภายหลังจากยื่นหนังสือต่อนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่า ต้องการให้กระทรวงคมนาคมสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) ขสมก. แทนบอร์ดที่ลาออกไป เนื่องจากขณะนี้การบริหารงานล่าช้า หากไม่รีบดำเนินการจะทำให้ ขสมก. เสียหาย

ขณะเดียวกัน ยังขอให้เร่งรัดในการติดตามการกรณีที่ บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) ยื่นฟ้องขสมก.ต่อศาลปกครองกลาง โดยเรียกร้องค่าเสียหาย 1,556 ล้านบาท เนื่องจากได้บอกเลิกสัญญาโครงการเช่าระบบบัตรโดยสาร (E-Ticket) และเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถประจำทาง (แคชบอกซ์) จำนวน 2,600 คัน วงเงิน 1,665 ล้านบาท โดยขอให้ไปติดตามว่ากระบวนการดังกล่าวทำถูกต้องตามทีโออาร์หรือไม่ พร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ ขสมก. เกรงว่าจะเป็นค่าโง่ที่เสียรู้ให้เอกชน

นอกจากนี้ขอให้พิจารณาให้ ขสมก. เป็นผู้เดินรถ สาย 515 (ทางด่วน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ ศาลายา-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ใช้อำนาจนายทะเบียนตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อนุญาตให้ขสมก. เดินรถในเส้นทางดังกล่าวอยู่ชั่วคราวจนถึงวันที่ 26 กันยายน.นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสนอเพิ่มเติม เช่น ต้องการให้ ขสมก. บรรจุคนลงในโครงสร้างเดิม เนื่องจากโครงสร้างใหม่ที่บอร์ดมีมติให้ความเห็นชอบ ไม่สามารถนำโครงสร้างใหม่มาบังคับใช้ได้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังไม่ให้ความเห็นชอบ ถือเป็นโครงสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนำมาบังคับใช้กับพนักงานไม่ได้ ประกอบกับต้องการให้ ขสมก. ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานทุกตำแหน่ง และให้ติดตามหนี้สินรถร่วมเอกชนทุกประเภทที่ค้างชำระ หรือหากผิดเงื่อนไขสัญญาให้ยกเลิกสัมปทาน โดยให้ฝ่ายกฎหมาย ขสมก.เร่งรัดหนี้สินตามกฎหมายต่อไป

ด้านนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จะนำข้อเสนอเรียนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณา พร้อมย้ำว่า กระทรวงฯยินดีรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่าย ขณะเดียวกันนโยบายของกระทรวงคมนาคมคือต้องการให้ขสมก.เป็นขนส่งแห่งชาติ จะต้องมีรถที่ดีให้บริการแก่ประชาชน ส่วนเรื่องเส้นทางขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการปฏิรูปเส้นทางเดินรถอยู่ พร้อมยืนยันว่า กระทรวงคมนาคมในรัฐบาลชุดนี้จะต้องไม่มีเรื่องค่าโง่แน่นอน

ส่วนกรณีของรถเมล์สาย 515 (ทางด่วน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ ศาลายา-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้เดินรถชั่วคราวนั้น จะเร่งหารือกับกรมการขนส่งทางบกให้เร่งพิจารณาเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน