ปลดล็อกบริการ Grab Taxi ลุ้นต้นปีหน้ารู้เรื่อง

วันที่ 06 ก.ย. 2562 เวลา 16:59 น.
ปลดล็อกบริการ Grab Taxi ลุ้นต้นปีหน้ารู้เรื่อง
'คมนาคม' ไฟเขียวเปิดเสรี Grab Taxi เล็งคิกออฟบริการต้นปีหน้า พร้อมแก้กฎหมายเปิดทางจักรยานยนต์ เป็นคิวต่อไปให้วิ่งรับส่งข้ามวินได้ เคาะข้อสรุปสิ้นเดือน ก.ย.นี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าความคืบหน้านโยบายเปิดเสรีบริการรถส่วนบุคคลร่วมเดินทาง (Ride Hailing Service) ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้น

กระทรวงคมนาคมได้ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วได้ข้อสรุปว่าสามารถทำได้จริง โดยจะเริ่มจากบริการแท็กซี่ก่อน (Grab Taxi) จากนั้นจะหาแนวทางแก้กฎหมายพระราชบัญญัติขนส่ง เพื่อเปิดทางให้รถจักรยายยนต์ร่วมเดินทาง หรือ Grab Bike สามารถใช้บริกาไรด้จริงแบบไม่ส่งผลกระทบกับวินมอเตอร์ไซด์ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมจะเร่งสรุปข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดภายในเดือน ก.ย.นี้

สำหรับแนวทางการผลักดัน Grab Taxi นั้นจะผ่านการแก้กฎกระทรวงคมนาคม เพื่อให้รถส่วนบุคคลสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นการเรียกบริการผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ห้ามวิ่งรับผู้โดยสารตามท้องถนนหรือห้ามจอดรอรับผู้โดยสารตามจุดจอดของรถแท็กซี่เพื่อป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาท

และจะมีการติดป้ายสัญลักษณ์บนรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อแสดงว่ารถคันนี้เป็นผู้ให้บริการ Ride Hailing Service เงื่อนไขนี้จะใช้ในต่างจังหวัดด้วย ส่วนเรื่องการชำระเงินนั้นห้ามชำระเป็นเงินสด ต้องชำระผ่านแอพพลิเคชั่นในมือถือ หรือระบบสแกน QR Code ควบคู่กับการชำระแบบการโอนผ่านบัญชีหรือการตัดบัตรเครดิต เพื่อการันตีว่าเงินทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบและมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องในประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้เอกชนไปพัฒนาระบบชำระเงินดังกล่าวมาด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในเดือน พ.ย. นี้ หากได้รับความเห็นชอบจะส่งต่อให้กฤษฎีกาทบทวนร่างกฎกระทรวงคมนาคมดังกล่าว ดังนั้นจึงคาดว่าน่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ในเดือน มี.ค. 2563 ทั้งนี้

ขณะที่ผู้ให้บริการจะต้องมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องกับบริษัทเจ้าของแอพพลิเคชั่น มีการยืนยันอัตลักษณ์บุคคล มีการตรวจสภาพรถตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก สอบใบขับขี่สาธารณะตลอดจนมีประกันภัยครอบคลุมดูแลค่าเสียหายให้ผู้โดยสารทั้งในกรณีบาดเจ็ยและเสียชีวิต

ขณะที่ผู้ให้บริการแท็กซี่ปกตินั้นสามารถเข้าร่วมกับแอพพลิเคชั่นได้และยังมีสิทธิ์ตามปกติ คือสามารถรับผู้โดยสารตามท้องถนนก็ได้

"การพัฒนาบริการเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่นครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมบริการขนส่งสาธารณะให้ตอบโจทย์ผู้ใช้มากขึ้น ประชาชนมีสิทธิ์เลือกรูปแบบบริการที่ค้องการ ว่าจะโบกเรียกแท็กซี่หรือเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้การเปิดเสรีครั้งนี้จะเป็นช่วงทดลองระยะ 6 เดือน-1 ปี เพื่อดูความเหมาะสมและเสียงตอบรับ หากระยะเวลาในช่วงดังกล่าวเอกชนไม่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นหรือมีเหตุอาชญากรรมรุนแรงหรือสิ่งใดที่กระทบต่อคุรภาพบริการสาธารณะ กระทรวงคมนาคมมีสิทธิ์ยกเลิกเรื่องนี้ได้ทันที" นายจิรุตม์กล่าว