เล็งเพิ่มเน็ตประชารัฐอีก 1 หมื่นแห่ง หนุนขายสินค้าเกษตรออนไลน์ สร้างรายได้

วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 19:07 น.
เล็งเพิ่มเน็ตประชารัฐอีก 1 หมื่นแห่ง หนุนขายสินค้าเกษตรออนไลน์ สร้างรายได้
'พุทธิพงษ์' สำรวจจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ เอื้อเกษตรกร ขายผลผลิตทางการเกษตรออนไลน์ เสริมรายได้ เตรียมติดตั้งเพิ่มอีก 10,000 จุด ทั่วประเทศ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เปิดเผยหลังร่วมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ บ้านวังสะแก หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ว่า นโยบายของกระทรวงดีอี มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศโดยเฉพาะโครงการเน็ตประชารัฐสามารถตอบสนองสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม โดย 24,700 หมู่บ้านเน็ตประชารัฐสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและชุมชน ซึ่งจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ บ้านวังสะแก ได้นำเทคโนโลยีมาสร้างธุรกิจให้กับชุมชนโดยการค้าขายมะม่วงกวนออนไลน์ รวมถึงการเสริมความรู้ด้านการเกษตรสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ทั้งนี้กระทรวงดีอีได้เร่งต่อยอดการใช้ประโยชน์ โดยได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ดำเนินการพัฒนาความรู้การใช้ประโยชน์ให้กับประชาชน ทั้งการพัฒนาทีมสนับสนุนระดับจังหวัด พัฒนาแกนนำอาสาเน็ตประชารัฐ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และพัฒนาหมู่บ้านเน็ตประชารัฐต้นแบบ รวมถึงการจัดประกวดและแสดงผลงานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐต้นแบบ นอกจากนี้เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน กระทรวงฯ ได้เตรียมที่จะขยายจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐทั้งหมู่บ้านเพิ่มเติม /หมู่บ้านใหม่เพิ่มขึ้นอีก 10,000 จุด  

ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการเน็ตประชารัฐ มีผู้ลงทะเบียนใช้งาน WiFi จำนวนกว่า 6 ล้านคน โดยที่ผ่านมาโครงการได้สร้างวิทยากรแกนนำ 1,033 คน อบรมผู้นำชุมชน 100,446 คน พัฒนาการใช้ประโยชน์ให้ กับประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐจำนวน กว่า 1ล้าน คน พัฒนาผู้นำและเครือข่ายเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ ที่ระดับความเร็ว 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) โดยหลังจากจากนี้จะมีการปรับความเร็วขึ้นให้เป็น 100 Mbps/10 Mbps

อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ครั้งนี้ รมว.ดีอี ยังได้รับชมการสาธิตเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สำหรับฉีดพ่นสารเหลวในพื้นที่เกษตร และร่วมพูดคุยกับเกษตรกรปลูกข้าว และร่วมหาแนวทางเพื่อใช้ดิจิทัลลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อแปลง และใช้ดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่าย