เปิดตัว POMBOK คู่มือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเล่มแรกของโลก

วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 19:32 น.
เปิดตัว POMBOK คู่มือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเล่มแรกของโลก
กฟผ. ร่วมเปิดตัว POMBOK คู่มือการบริหารโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเล่มแรกของโลกรอส่งต่อถ่ายทอดความรู้สู่สังคมโลก

นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้จัดงาน “Power Plant Operation and Maintenance Community Call”โดยได้รับเกียรติจาก นายชินทาโร่ อูซาว่า กรรมการผู้จัดการบริษัท JERA Co., Inc.(บริษัท เจร่า จำกัด) ประเทศญี่ปุ่น และนายริชาร์ด พินนอร์ก รองประธานบริหาร บริษัท ÅF Pöyry AB (บริษัท อูอาว์ฟ เพอรูว) ที่ปรึกษาด้านพลังงาน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานการจัดการด้านโรงไฟฟ้า กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงไฟฟ้า จำนวนกว่า 300 คน

ทั้งนี้ได้เปิดตัว Power Plant Operations and Management Body of Knowledge หรือ POMBOK คู่มือการบริหารโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จากผู้เชี่ยวชาญจากหลายทวีปทั่วโลกทั้งใน ยุโรป อเมริกา และเอเชีย โดยกฟผ.ได้รับคัดเลือกให้ร่วมเขียน พร้อมทั้งร่วมสอบทานการเขียน ซึ่งหนังสือเล่มนี้เกิดจากความตั้งใจที่ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าต้องการส่งมอบความรู้ให้แก่สังคมโลก ที่สะดวกต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านโรงไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

นายชินทาโร่ อูซาว่า กรรมการผู้จัดการบริษัท JERA Co., Inc.(บริษัท เจร่า จำกัด) ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า หนังสือคู่มือ POMBOK มีแนวคิดหลักคือ 3E+S ที่คำนึงถึง Economic Efficiency ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่าย Energy Stability มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงโรงไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนได้ Environmental Conservation การควบคุมการดำเนินงานไม่ให้เกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ Safety หลักความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่าการบริหารจัดการ

การจัดงานครั้งนี้ เป็นการเปิดตัวหนังสือ POMBOK ครั้งที่ 2 ของโลก หลังจากที่มีการได้เปิดตัวไปแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น ณ บริษัท เจร่า จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลังจากนี้ยังมีกำหนดเปิดตัวในประเทศอเมริกา และประเทศต่างๆในทวีปยุโรปต่อไป ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของหนังสือคู่มือ POMBOK นั้น กฟผ. จะส่งต่อให้กับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม