'จุรินทร์'เคาะประกันราคาปาล์มกิโลกรัมละ4 บาท

  • วันที่ 07 ส.ค. 2562 เวลา 21:42 น.

'จุรินทร์'เคาะประกันราคาปาล์มกิโลกรัมละ4 บาท

ชาวสวนปาล์มเฮ ที่ประชุมสามฝ่าย เคาะประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มกิโลกรัมละ 4 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร ธกส.ทุก3เดือน

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ แถลงภายหลัง ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการตามน้ำมันทั้งระบบโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 100 คนทั้งกระทรวงพาณิชย์ เอกชน และตัวแทนเกษตรกร ว่า ทั้ง 3 ฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะมีการดำเนินการตามนโยบายประกันรายได้ชาวสวนปาล์มของรัฐบาลโดยแบ่งรายละเอียดนั้นจะกำหนดรายได้ประกันที่กิโลกรัมละ 4 บาทที่น้ำมัน 18% โดยจัดประกันรายได้ให้ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่

ทั้งนี้ในเรื่องของการคิดคำนวณส่วนต่างที่จะโอนผ่านบัญชีของธนาคาร ธกส.โอนให้เกษตรกรนั้น คิดคำนวณจากรายได้ที่ประกันกิโลละ 4 บาทลบด้วยราคาตลาด ณช่วงเวลาที่กำหนดโดยส่วนต่างนี้จะโอนเข้าบัญชีให้เกษตรกรทันที

อย่างไรก็ตามการคำนวณราคาตลาดเพื่อเอาไปรบกับ 4 บาทนั้นก็จะคำนวณทุก 15 วันและจะมีอนุกรรมการที่จะมีการจัดตั้งขึ้นเป็นผู้คำนวณ ส่วนในเรื่องของการโอนเงินส่วนต่างนั้นจะโอนให้ปีละ 4 ครั้งหรือที่เรียกว่าจะโอนให้ทุก 3 เดือน

นายจุรินทร์ กล่าวว่า นโยบายประกันรายได้ของชาวสวนปาล์มนั้นจะเป็นมาตรการหนึ่ง แต่จะมีมาตรการอื่นควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ชาวสวนปาล์มมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมาตรการที่จะทำควบคู่กันไปนั้นประกอบด้วยหลายมาตรการด้วยกัน เช่น มาตรการแรก คือเป็นมาตรการที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้บี 10 โดยผู้แทนของกระทรวงพลังงานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีแนวทางที่จะดำเนินการให้บี 10 เป็นภาคบังคับโดยเปลี่ยนจากบี7 เป็นบี 10 ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์ม

ขณะที่ มาตรการที่สอง คือ นำผลิตภัณฑ์ตามนั้นไปใช้เป็นเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเคยไงมติและยังมีผลของปริมาณการใช้ตามเหลืออยู่จนถึงขณะนี้อีกประมาณ 130,000 ตันซึ่งจะมีการผลักดันในการดำเนินการให้จบตามที่คณะรัฐมนตรีแจ้งไว้

มาตรการที่สาม คือ ในเรื่องของการกำกับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มที่ฟอก แนะนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาตรวจวัดแทนการใช้กำลังคน เป็นมติเป็นเอกฉันท์ ว่าให้นำเครื่องวัดทางอิเล็คทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ

มาตรการที่สี่ ในเรื่องของการที่จะต้องบังคับในการนำเข้าน้ำมันปาล์มและเคร่งครัดในเรื่องของการนำน้ำมันปาล์มผ่านแดนจากประเทศไทยโดยเฉพาะผ่านจากด่านสะเดา หรือทางภาคใต้เพื่อผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะต้องมีมาตรการกำกับและบังคับใช้โดยเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มีการนำน้ำมันปาล์มที่อ้างว่าเพื่อการผ่านแดนมาใช้ในประเทศไทยมีผลทำให้ราคา ผลปาล์มตกและกระทบกับเกษตรกร

มารการที่ห้า การเร่งรัดการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งเรามีแข่ง คือมาเลเซียอินโดนีเซียแปลว่าตลาดใหญ่อยู่ในอินเดียและอาจจะมีตลาดอื่นรองรับ ซึ่งตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จะรับไปในการจะเพิ่มการส่งออกต่อไปเป้าหมายใหญ่ครั้งนี้ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปอินเดียจะนำภารกิจนี้ไปดำเนินการเพื่อเปิดตลาดน้ำมันปาล์มเพิ่มด้วย

มาตรการที่หกสุดท้ายที่สำคัญ คือ เห็นด้วยตรงกันว่ามาตรการตามจนยืนเป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะคนที่จะเป็นรูปธรรมในการทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นได้ คือต้องมีพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันเกิดขึ้นซึ่งเรามีความเห็นร่วมกันว่าจะได้มีการผลักดันในเรื่องของพระราชบัญญัตินี้ให้เกิดขึ้นสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมต่อไปทั้งหมดคือผลการประชุมในวันนี้ และทั้งหมดจะได้มีการนำเสนอผ่านคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อนำเข้าคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ