'สนธิรัตน์' ดันไทยฮับพลังงานอาเซียน ลุยพลังงานชุมชนดันจีดีพีโตต่อเนื่อง

วันที่ 05 ส.ค. 2562 เวลา 15:13 น.
'สนธิรัตน์' ดันไทยฮับพลังงานอาเซียน ลุยพลังงานชุมชนดันจีดีพีโตต่อเนื่อง
รมว.พลังงานหนุนขยายลงทุนธุรกิจพลังงานเพื่อนบ้าน รองรับไทยศูนย์กลางพลังงานอาเซียน เดินหน้าส่งเสริมพลังงานชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีพลังงาน กล่าวในงาน บางกอกโพสต์ ฟอรัม 2019 ทิศทางประเทศไทยภายใต้รัฐบาลใหม่ เรื่อง Roadmap to success Up Close with Thailand's New Ministers ว่า การดำเนินนโยบายในช่วง3 เดือน นี้ จะมองตามทิศทางพลังงานของโลกควบคู่ไปด้วย โดยมองที่2 ปัจจัยหลัก คือ การบริหารต้นทุนพลังงาน ที่ทำให้ทุกคนสามารถจ่ายได้ และ กรีน เอ็นเนอยี่ ซึ่งได้มอบนโยบายไปยังหน่วยงานในสังกัดไว้ว่า อยากเห็นพลังงานเป็นของทุกคน และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องของหุ้นพลังงานอย่างเดียว แต่ต้องมองจุดแข็งของพลังงาน เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานของอาเซียน อาศัย Land Link ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งไทยต้องขยายการลงทุนธุรกิจพลังงานในต่างประเทศให้มากขึ้น เช่น สปป. ลาว มีพลังงานน้ำจำนวนมาก จนถูกเรียกว่า Batterry of Asia นอกจากนี้จะต้องบริหารพืชเกษตร ที่สามารถเป็นพืชพลังงานให้มีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ในภาคขนส่ง ต้องกำหนดให้ดีเซล B10 ให้เป็นน้ำมันมาตรฐานแทน B7 ซึ่งจะเพิ่มการใช้CPO มากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการใช้ดีเซล B20 ในกลุ่มรถขนาดใหญ่ต่อเนื่อง ซึ่งหากทำได้จะมีการใช้น้ำมันปาล์มดิบ ถึง 2 ล้านตันต่อปี จากกำลังการผลิตที่มีอยู่ปีละ 3 ล้านตัน

สำหรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือแผนพีดีพี มีแผนจะทบทวน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกๆฝ่าย ขณะเดียวกันเดินหน้าส่งเสริมพลังงานทดแทน ผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชน เปิดให้ประชาชนร่วมลงทุนกับชุมชน ซึ่งอาจผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟทอป โซลาร์ฟาร์ม ไบโอก๊าซ ไบโอแมส ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อใช้เอง และในชุมชน หากเหลือให้ขายส่วนเกินเข้าระบบ โดยจะใช้กลไกของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีอยู่ 1 หมื่นล้านบาท ปรับเกณฑ์การส่งเสริมให้เหมาะสมเพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าวไม่ใช่เฉพาะแค่โรงไฟฟ้าอย่างเดียว แต่จะรวมถึงเชื้อเพลิงและความร้อนด้วย

นายสนธิรัตน์ กล่าวถึง การดูแลราคาพลังงานสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั้งในส่วนของค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ซึ่งจะต้องหารือร่วมกับกระทรวงการคลังต่อไป นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลงงาน (กกพ.) ไปพิจารณา หาแนวทางการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จะต้องเพิ่มสนธิพิเศษให้กับประชาชน เช่น การใช้ไฟฟ้าฟรี หรือทำให้เศรษฐกิจรอบโรงไฟฟ้าดีขึ้น เศรษฐกิจโดยรอบจะต้องดีขึ้น ประชาชนได้รับสิทธิพิเศษใช้ไฟฟรี