แท็กซี่ 300 คันพร้อมใจให้บริการฟรี ทำดีถวายในหลวง

วันที่ 27 ก.ค. 2562 เวลา 13:46 น.
แท็กซี่ 300 คันพร้อมใจให้บริการฟรี ทำดีถวายในหลวง
ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมแท็กซี่สมัครใจเข้าร่วมให้บริการฟรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 ก.ค. ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. โดยให้บริการฟรีและงดเก็บค่าบริการอื่นๆทั้งสิ้น นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทางเครือข่ายจึงได้พร้อมใจกันจัดโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

โดยมีกิจกรรมแท็กซี่สมัครใจเข้าร่วมให้บริการฟรีในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่า 300 คัน ในวันที่ 27 ก.ค. ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. โดยให้บริการฟรีและงดเก็บค่าบริการอื่นๆทั้งสิ้น รถที่เข้าร่วมโครงการทุกคัน จะมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ที่กระจกด้านหน้า มีข้อความว่า “เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10” และอักษรคำว่า “ฟรี”

เพื่อให้โครงการนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารทั่วไป โดยจะมีการปล่อยคาราวานแท็กซี่ 3 จุด คือ 1.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ 2.ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า ช่วงท่าอากาศยานดอนเมือง-สี่แยกหลักสี่ และ 3.บริเวณเชิงสะพานพระราม 9 ฝั่งธนบุรี

นายวิฑูรย์กล่าวต่อว่าเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสหกรณ์แท็กซี่ ผู้ประกอบการ สมาชิกผู้ขับรถแท็กซี่ ได้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้มีการจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี โดยเฉพาะในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมและ 12 สิงหาคมของทุกปี มาโดยตลอดมากกว่า 30ปี

โดยมีกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคดวงตา และบริจาคร่างกายให้กับสภากาชาดไทย และในวโรกาส จึงขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านที่สนใจใช้บริการแท็กวี่ในวันและช่วงเวลาดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน