ห่วงฝนทิ้งช่วงนาน กระทบผลผลิตอ้อย 120 ล้านตัน ส่อยิลด์น้ำตาลต่ำ

  • วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 13:21 น.

ห่วงฝนทิ้งช่วงนาน กระทบผลผลิตอ้อย 120 ล้านตัน ส่อยิลด์น้ำตาลต่ำ

โรงงานน้ำตาลหวั่นปัญหาฝนทิ้งช่วงกระทบคุณภาพผลผลิตโดยรวมแย่ เตรียมเข้าร่วมประชุม GSA ถกแก้ปัญหาราคาน้ำตาลในตลาดโลกตกต่ำ

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า ได้ประเมินปริมาณผลผลิตอ้อยเบื้องต้นประจำฤดูการผลิตปี 2562/2563 คาดว่าประมาณ 120 ล้านตันอ้อย สอดคล้องกับการสำรวจของสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) โดยสิ่งที่ต้องมองต่อจากนี้ คือ ปัจจัยจากสภาพดินฟ้าอากาศในช่วง 1-2 เดือนนี้ ที่จะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและคุณภาพอ้อยเข้าหีบอาจไม่ดีเท่ากับปีที่ผ่านมา จากปัญหาฝนทิ้งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้

"ปริมาณอ้อยเข้าหีบในปีนี้จะใกล้เคียงกับปีก่อน แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในตอนนี้ คือคุณภาพอ้อยเข้าหีบ เนื่องจากสภาพปัญหาภัยแล้งในช่วงการเพาะปลูกที่มีปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอ้อย ทำให้ยิลด์การผลิตน้ำตาลต่ำ   ซี่งเรื่องดังกล่าวทางโรงงานน้ำตาลพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการเพาะปลูกอ้อย เพื่อทำให้ชาวไร่สามารถจัดส่งอ้อยที่มีคุณภาพดีแก่โรงงานเพื่อนำไปผลิตน้ำตาลได้มากขึ้น” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ตกต่ำนั้น อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย ในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับ 2 ของโลก จะเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อการปฎิรูปการค้าน้ำตาลโลก Global Sugar Alliance for Sugar Trade Reform and Liberalization (GSA) เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาราคาน้ำตาลในตลาดโลกตกต่ำจากการที่ประเทศอินเดียให้การอุดหนุนราคาอ้อยเพื่อช่วยเหลือชาวไร่ และชดเชยค่าขนส่งน้ำตาลจากโรงงานไปยังท่าเรือส่งออก ซึ่งเป็นการบิดเบือนกลไกราคาน้ำตาลในตลาดโลก เป็นผลให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลทรายหลายราย ได้แก่ บราซิล ออสเตรเลีย และกัวเตมาลา ยื่นฟ้องต่อ WTO เพื่อกดดันให้อินเดียยกเลิกมาตรการดังกล่าว

 

ข่าวอื่นๆ