ไทยกล่อมนักลงทุนฮ่องกงย้ายฐานจากจีนมาไทย หนีปัญหาเทรดวอร์

  • วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 11:15 น.

ไทยกล่อมนักลงทุนฮ่องกงย้ายฐานจากจีนมาไทย หนีปัญหาเทรดวอร์

ทูตพาณิชย์ฮ่องกงนำคณะนักธุรกิจฮ่องกงกว่า 50 ราย ลงพื้นที่ดูงานที่อมตะซิตี้ หนุนลงทุนในไทย หลังฮ่องกงผลักดันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-ฮ่องกง

นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกงได้ร่วมกับ HK Productivity Council (HKPC) และ HK Trade Development Council (HKTDC) นำนักธุรกิจฮ่องกงที่มีความสนใจในการลงทุนในประเทศไทย จากสาขาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนก่อสร้าง เหล็กและอลูมิเนียม เป็นต้น เดินทางมารับฟังข้อมูลการทำธุรกิจในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการชาวฮ่องกง และยังมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มาร่วมให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งมีผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้เชิญนักธุรกิจไทยมาร่วมพบปะหารือกับนักธุรกิจของฮ่องกงด้วย

“นักธุรกิจฮ่องกงให้ความสนใจในเรื่องของการจดทะเบียนธุรกิจต่างด้าว การใช้สิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA)การใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA) และความก้าวหน้าในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และสิทธิประโยชน์ทางด้านการลงทุนที่ไทยจะให้กับนักลงทุน”นางชณันภัสร์ กล่าว

นอกจากนี้ยังได้นำคณะนักธุรกิจฮ่องกงเดินทางไปศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี โดยนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับ และพร้อมที่จะสนับสนุนการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนฮ่องกง และยังได้นำไปดูงานที่บริษัท Mitsubishi Electric Consumer Products บริษัท Sony Technology ภายในนิคมฯ และพบกับ PwC Thailand ด้วย

นางชณันภัสร์ กล่าวว่า นักลงทุนฮ่องกงมีความเข้าใจในนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทยเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าจะตัดสินใจในการเข้ามาลงทุนในไทยเร็วขึ้น เพราะขณะนี้ จากสถานการณ์สงครามการค้า ทำให้ผู้ประกอบการฮ่องกงที่มีการผลิตและโรงงานในจีน ต้องการย้ายฐานการผลิตมาลงทุนในอาเซียนแทน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการเข้ามาลงทุนจะช่วยเพิ่มมูลค่าการจ้างงาน การลงทุน และการค้าในไทย

นอกจากนี้ HKPC ยังมีโครงการ ชื่อ BUD Fund ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการฮ่องกงหาโอกาสในการร่วมธุรกิจในอาเซียน เพื่อสนับสนุน AHKFTA และพัฒนาตลาดในอาเซียน โดยให้ทุนโครงการละ 1 ล้านเหรียญฮ่องกง และมากถึง 10 โครงการต่อบริษัท ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้นักธุรกิจฮ่องกงตัดสินใจขยายการลงทุนมาในไทยได้เร็วขึ้น

///////

ข่าวอื่นๆ