"ซันโย" ประกาศปิดกิจการในไทย

  • วันที่ 21 ก.ค. 2562 เวลา 13:30 น.

"ซันโย" ประกาศปิดกิจการในไทย

พร้อมเลิกจ้างพนักงาน เซ่นพิษเศรษฐกิจ-ขาดทุนสะสมต่อเนื่อง มีผลตั้งแต่ 31 สิงหาคมนี้

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหารบริษัทซันโย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้สั่งให้มีการเผยแพร่ประกาศแจ้งปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน มีผลตั้่งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

โดยเนื้อหาประกาศแจ้งปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน ระบุว่า

เรียนพนักงานทุกท่าน

"บริษัท มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องปิดกิจการ และเลิกจ้างพนักงานทุกคน เหตุผลของการเลิกจ่างครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ประสบภาวะขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

ภายใต้กฎหมายแรงงาน และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์ตามที่กฎหมายแรงานกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ

นาย มาซากิ ทาคาฮาชิ ประธานบริษัท

ลงชื่อ

นาย ทูเนโยชิ โอฮาชิ กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ บริษัท ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนโลหะ คุณภาพสูงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยกิจการตั้งอยู่ที่หนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

ภาพจากwww.sanyo-eg.com/thailand/index.html

ข่าวอื่นๆ