ดัชนีความเชื่อมั่นฯเดือนเม.ย.วูบ ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

  • วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 11:30 น.

ดัชนีความเชื่อมั่นฯเดือนเม.ย.วูบ ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

ส.อ.ท.เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเดือนเม.ย.อยู่ที่ 95.0 ลดลงในรอบ4 เดือน เหตุกังวลการเมือง กำลังซื้อต่างจังหวัดลดลง อยากเห็นรัฐบาลใหม่จัดตั้งโดยเร็ว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึง ผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 1,213 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า อยู่ที่ระดับ 95.0 ปรับตัวลดลงจากระดับ 96.3 ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลง ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน สาเหตุจากผู้ประกอบการได้เร่งการผลิตไปในช่วงเดือนก่อนหน้าเพื่อชดเชยการผลิตในเดือนเมษายนที่มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อกำลังซื้อที่ลดลงโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการส่งออกที่หดตัวอันเนื่องมาจากการชะลอตัวของการค้าโลก นอกจากนี้ผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับการเมืองในประเทศ และต้องการให้มีความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้มีการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจทั้งด้านการค้าและการลงทุน

สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลง อยู่ที่ระดับ 101.9 โดยลดลงจาก 104.2 ในเดือนมีนาคม เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ความผัน-ผวนของค่าเงินบาทที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออก รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่กระทบต่อการส่งออกของไทย

ทั้งนี้ภาคเอกชนมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ ดังนี้ 1.สนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งปรับหลักเกณฑ์ในการให้กู้เงินของธนาคาร ให้เหมาะสมและมีความคล่องตัวมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs 2. ปรับลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตของหน่วยงานภาครัฐ โดยเร่งรัดโครงการ Regulatory Guillotine

ข่าวอื่นๆ