รีบเติมเลย!! น้ำมันขึ้นราคา 18 พค.

  • วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 16:36 น.

รีบเติมเลย!! น้ำมันขึ้นราคา 18 พค.

ปตท.บางจากขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด40สต.เว้นE85ขยับ20สต.มีผล18พค.

ปตท.-บางจากประกาศปรับลดราคาราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิด 0.40 บาท  เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่เวลา05.00น. วันที่ 18 พ.ค. 2562 นี้

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน ราคา 36.96 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 29.55 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 29.28 บาท/ลิตร E20 ราคา 26.54 บาท/ลิตร E85 ราคา 20.99 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา 28.19 บาท/ลิตร B20 ราคา 23.19 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

ข่าวอื่นๆ