ถนนข้าวสารงดจัดงานสงกรานต์ปี 62

  • วันที่ 03 เม.ย. 2562 เวลา 13:19 น.

ถนนข้าวสารงดจัดงานสงกรานต์ปี 62

ผู้ประกอบการถนนข้าวสาร งดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ปี 62 เนื่องในปีมหามงคล มีการเตรียมสถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายปิยะบุตร จิวระโมไนย์กุล นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสารมีมติร่วมกัน งดจัดงาน เทศกาลมหาสงกรานต์ถนนข้าวสารประจำปี 2562 เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช2562 ถือเป็นปีแห่งมหามงคลของชาวไทยทุกคน โดยจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยได้กำหนดจัดเตรียมเส้นทางและงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

โดยถนนข้าวสารและพื้นที่ใกล้เคียงในเกาะรัตนโกสินทร์ ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่จะมีพระราชพิธีต่างๆ เกี่ยวเนื่องและมีการเตรียมปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม สมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสารในฐานะผู้จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ถนนข้าวสาร ทั้งในส่วนของการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับพี่น้องชาวไทยและนักท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดกิจกรรมตามประเพณี อาทิ การแสดง การประกวด การจัดพิธีทำบุญตักบาตร การจัดขบวนแห่ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมมหาสงกรานต์มายาวนานกว่า 40 ปี แต่เพื่อให้ภาครัฐและกรุงเทพมหานคร ได้สามารถจัดเตรียมพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและสมพระเกียรติ คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร  จึงมีมติเห็นควรว่า จะงดจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ถนนข้าวสารประจำปี 2562 ชั่วคราว

ข่าวอื่นๆ