โฆษณาดิจิทัลบูม สินค้าแห่เทงบดันยอด

วันที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 08:18 น.
โฆษณาดิจิทัลบูม สินค้าแห่เทงบดันยอด
โดย...จะเรียม สำรวจ

จากแนวโน้มของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ผู้ประกอบการให้ความสนใจใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายมากขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลในปี 2561 ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตสูงถึง 36% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 16,928 ล้านบาท ขยับตัวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 14,973 ล้านบาท จากแนวโน้มที่ดีดังกล่าวทำให้ปี 2562 นี้ คาดว่าเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลจะขยายตัวอยู่ที่ 19,269 ล้านบาท

สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้เม็ดเงินมากที่สุดในปีที่ผ่านมา คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ คิดเป็นมูลค่า 2,361 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มการสื่อสาร 1,925 ล้านบาท กลุ่มสกินแคร์ 1,454 ล้านบาท กลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 1,148 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจธนาคาร 1,080 ล้านบาท ส่วนกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี 2561 ที่ผ่านมา คือ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ใช้เพิ่มขึ้นที่ 585 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 114% ตามด้วยกลุ่มธุรกิจค้าปลีก 701 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 111%

เม็ดเงินที่ใช้เพิ่มขึ้นดังกล่าว ทำให้สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และกันตาร์ ประเทศไทย คาดการณ์ว่ากลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะใช้งบผ่านสื่อโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดในปี 2562 นี้ น่าจะยังเหมือนกับปีที่ผ่านมา คือ อันดับ 1 ยังคงเป็นของกลุ่มธุรกิจยานยนต์ 2,783 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มการสื่อสาร 2,115 ล้านบาท กลุ่มสกินแคร์ 1,753 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจธนาคาร 1,396 ล้านบาท และกลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 1,239 ล้านบาท

ขณะที่กลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะใช้เม็ดเงินเพิ่มขึ้นในปี 2562 นี้ คาดว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เบื้องต้นคาดว่าจะมีการใช้เงินเพิ่มขึ้นที่ 47% คิดเป็นเม็ดเงิน 1,029 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มธุรกิจธนาคารใช้เงินเพิ่มขึ้น 29% คิดเป็นมูลค่า 1,396 ล้านบาท

ศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) กล่าวว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในปีที่ผ่านมา นอกจากจะเป็น ผลมาจากการที่ผู้บริโภคหาข้อมูล ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสื่อดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซ นักการตลาดจึงเล็งเห็นโอกาสในการเข้ามาใช้สื่อโฆษณาดิจิทัล เพื่อทำการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

อาภาภัทร บุญรอด ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กันตาร์ อินไซท์ ประเทศไทย กล่าวว่า แพลตฟอร์มที่นักการตลาดเลือกใช้ในการโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดในปีที่ผ่านมายังคงเป็นเฟซบุ๊ก เนื่องจากเฟซบุ๊กเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคชาวไทยได้มากที่สุด ตามด้วยยูทูบ และเสิร์ช ส่วนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงที่สุดในปีที่ผ่านมา คือ ครีเอทีฟ  เสิร์ช และไลน์ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันจะมีการหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้นักการตลาดมีความคาดหวังจากสื่อโฆษณาดิจิทัลมากขึ้น จากเดิมจะเน้นไปที่การสร้างแบรนด์ แต่ปัจจุบันเริ่ม มุ่งเน้นไปที่การปิดยอดขาย เนื่องจากบางแคมเปญสามารถสร้างกระแสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและนำมาซึ่งยอดขาย