ผุดทางด่วนพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 07:15 น.
ผุดทางด่วนพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
รัฐเร่งเวนคืนที่ดินเขตราษฎร์บูรณะก่อสร้างทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวน หวั่นล่าช้าทำงบบานปลาย

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบถึงความคืบหน้าการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก วงเงินลงทุน 30,437 ล้านบาท ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความล่าช้า เนื่องจากปัญหาการเวนคืนที่ดินและส่งมอบพื้นที่

ทั้งนี้ ครม.ได้อนุมัติในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจ วางเงินค่าทดแทน เข้าครอบครอง หรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างทางพิเศษเส้นทางดังกล่าวให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะไปแล้วเมื่อปี 2561 แต่การดำเนินการภายใต้ พ.ร.ฎ.ยังคงมีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการและไม่พอใจจำนวนเงินทดแทนทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้

ขณะที่โครงการจำเป็นต้องเวนคืนที่ดินทั้งหมด 67 แปลง มีสิ่งปลูกสร้าง 92 หลัง เจ้าของ 50 ราย โดยกำหนดงบประมาณที่ใช้สำหรับจัดการกรรมสิทธิ์ 807 ล้านบาท ปรากฏว่ามีผู้ถูกเวนคืนเข้าทำสัญญากับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 25 ราย ที่ดิน 24 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 12 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการตกลงทำสัญญา 10 ราย ที่ดิน 26 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 66 หลัง แต่ยังมีเจ้าของทรัพย์สินที่ไม่ยอมเข้าทำสัญญาและไม่ยินยอมให้เข้าสำรวจและสอบสวนสิทธิ 15 ราย ที่ดิน 17 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 14 หลัง

“โครงการนี้จำเป็นต้องเวนคืนที่ดินให้แล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ให้ได้ภายใน 18 เดือน ไม่เช่นนั้นจะทำให้โครงการล่าช้าจากกำหนดที่ต้องแล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณดำเนินการ จึงจำเป็นต้องออกประกาศสำนักนายกฯ กำหนดให้เวนคืนเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน” แหล่งข่าวเปิดเผย