รมว.เกษตรฯเผยสมเด็จพระเทพฯทรงห่วงราษฎรเผชิญภัยแล้งหนัก

วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 20:01 น.
รมว.เกษตรฯเผยสมเด็จพระเทพฯทรงห่วงราษฎรเผชิญภัยแล้งหนัก
สมเด็จพระเทพฯทรงห่วงใยประชาชนเผชิญภัยแล้ง ทรงรับสั่งปีนี้จะแล้งนานและแล้งมาก รมว.เกษตรฯสั่งทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือ

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งว่าเป็นห่วงราษฎรที่จะประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้เสด็จฯไปทรงงาน 3 จังหวัดที่ผ่านมาคือ สุรินทร์ สกลนครและศรีษะเกษ

รมว.เกษตรกล่าวว่า ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้ง โดยให้กรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลักในการสำรวจปริมาณน้ำที่มีทั้งในเขตประทานและนอกเขตชลประทาน และให้ช่วยกัน สำรวจความต้องการใช้น้ำ โดยให้เน้นการบริหารตามภารกิจสำคัญคือน้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ น้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม

ทั้งนี้จากข้อมูลประสานกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า และสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.)ที่ให้ข้อมูลว่าภาวะแล้งปีนี้มีองค์ประกอบ2 ประการ คือ ภัยแล้งจะนานขึ้นและอากาศร้อนมากขึ้นกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมา ดังนั้นจะต้องแยกความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ด้วย สัปดาห์หน้าต้องมีข้อมูลเหล่านี้

"สมเด็จพระเทพฯทรงรับสั่งกับผมว่า ปีนี้จะแล้งนานและแล้งมาก จากพื้นที่ที่ไปทรงงานใน 3 จังหวัดฉะนั้นขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลและแนวทางแก้ไขเพื่อถวายรายงานด้วย เป็นความโชคดีคนไทย มีสถานบันพระมหากษัตริย์ ทรงดูแลอาณาประชาราษฎร์ ดังนั้นหน่วยราชการก็ต้องทำแผนประหยัดน้ำที่เป็นรูปธรรมด้วย ปรับรูปแบบการประสัมพันธ์แจ้งต่อประชาชนทั่วประเทศใหม่ทั้งหมด เตือนประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์อย่างพอดี ส่วนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ฯให้รายงานผลการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมว่า ที่ขึ้นไปปฏิบัติการผลเป็นอย่างไร พื้นที่ไหนสำเร็จบ้าง เพราะแล้งปีนี้จะเจอกับอากาศร้อนมากขึ้น ทำให้น้ำระเหยขึ้นไปมาก รวมทั้งดึงความชื้นดินไปด้วย"รมว.เกษตรฯกล่าว

บทความแนะนำ