เกษตรเตรียมจ่ายชดเชยเรือประมงนอกระบบชุดแรกรอชงครม. เดือนก.พ.นี้

  • วันที่ 09 ก.พ. 2562 เวลา 07:19 น.

เกษตรเตรียมจ่ายชดเชยเรือประมงนอกระบบชุดแรกรอชงครม. เดือนก.พ.นี้

กระทรวงเกษตรเตรียมจ่ายชดเชยเรือประมงนอกระบบ ชุดแรก 305 ลำ รอเสนอ ครม. เดือน ก.พ.นี้

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มีการหารือกับคณะกรรมการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ว่า เบื้องต้นได้ข้อยุติถึงกรอบจำนวนเรือที่จะช่วยเหลือและชดเชยการนำเรือออกนอกระบบแล้ว โดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่เกินเดือน ก.พ. 2562นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า มีเรือเข้าข่ายสามารถดำเนินการซื้อได้เบื้องต้นประมาณ 305 ลำ จาก 600 กว่าลำ ซึ่งเป็นกลุ่มเร่งด่วนที่รัฐควรชดเชย ช่วยเหลือ และทุกลำ ถูกกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ยังไม่สามารถ จัดซื้อพร้อมกันได้ทั้งหมด เพราะต้องพิจารณารายละเอียด คาดว่าจะเสนอ ครม.เป็นกลุ่มแรกๆ ได้เร็วๆ นี้ ส่วนเรือประเภทอื่นจะมีการพิจารณาในลำดับ ถัดไป

สำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกำหนดจ่ายให้ไม่เกิน 50% ของมูลค่าเรือ ซึ่งใช้ภาพถ่ายเรือในปี 2558 มาเป็นหลักฐานประเมินมูลค่าตามสภาพ โดยกรมประมงจะเร่งกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจากนี้ ได้แก่ การให้เจ้าของเรือมาทำสัญญารับค่าชดเชย โดยจะโอนเงินงวดแรกให้ 30% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำลายเรือ หลังจากนั้นจึงจะได้รับค่าชดเชยส่วนที่เหลือ 70%

ภาพประกอบข่าว

ข่าวอื่นๆ