ไทยลงทุนคมนาคม5ปีใช้งบ2.44ล้านล.

  • วันที่ 07 ก.พ. 2562 เวลา 07:50 น.

ไทยลงทุนคมนาคม5ปีใช้งบ2.44ล้านล.

สภาพัฒน์เผยผลการพัฒนาประเทศในรอบ 5 ปี ไทยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไป 2.44 ล้านล้าน ประเมินจีดีพีปี 2562 โตได้ 4%

นายทศพร  ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช.ได้จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศไทยในรอบ 5 ปี (2557-2561)  และจะจัดทำขึ้นทุกๆ ปีให้เห็นว่าที่ผ่านมาประเทศมีการพัฒนาไปอย่างไร โดยพบว่ามีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ที่ทั้งสิ้น 2.44 ล้านล้านบาท

นอกจากนี้ มีการปฏิรูปโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการลงทุนทั้งสิ้น 5.39 แสนล้านบาท เป็นกลุ่มปิโตรเคมี 5.10 แสนล้านบาท ดิจิทัล 1.31 หมื่นล้านบาท การแพทย์ 9,264 ล้านบาท อากาศยาน 6,567 ล้านบาท เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 151 ล้านบาท และมีเพิ่มเติมคืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มีการพัฒนาพื้นที่รองรับอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งได้มีการอนุมัติให้ดำเนินโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไปแล้ว

สำหรับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2561 จะเติบโตได้ 4.2% ขณะที่ปี 2562 คาดว่าจะโตได้ 4.2%

ภาพประกอบข่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ