‘นักประดิษฐ์ไทย’ โชว์ฝีมือก้าวไกลสุดล้ำ @ไบเทค บางนา

วันที่ 02 ก.พ. 2562 เวลา 12:11 น.
‘นักประดิษฐ์ไทย’ โชว์ฝีมือก้าวไกลสุดล้ำ @ไบเทค บางนา
โดย ปอย

“วันนักประดิษฐ์ 2562” จัดประจำทุกปี โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดงานวันแรกวันนี้-6 ก.พ.นี้ ที่ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เดินทางสะดวก ไปเดินเที่ยวชมงานประดิษฐ์เก๋ๆ ล้ำๆ ใช้ทางเชื่อม BTS-BITEC SkyWalk หรือทางเดินเชื่อมบีทีเอส-ไบเทค เข้าศูนย์นิทรรศการได้เลย

ไฮไลต์ปีนี้นอกจากมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 และรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand เริ่มตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์หลักเพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ ในการทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร นับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก รวมถึงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสังคมส่วนรวมได้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

แม่งานใหญ่ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไลเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน“วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562” (ThailandInventors’ Day 2019) ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 21 เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้ และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศ ให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ ในแนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย” โดยมีทัพสิ่งประดิษฐ์กว่า 1,300 ผลงานร่วมโชว์ศักยภาพ

ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”

นิทรรศการรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและบัญชีนวัตกรรมไทย

และนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่

1.สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

2.สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน

3.สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

4.สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

5.สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

6.สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาไทย

7.สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัย มหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

ฟังการประชุม/สัมมนา และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”และการประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ “Innovation For Street Food” การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้

การจัดเสวนาและกิจกรรมบนเวที เช่น การนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในภาคการสาธิต บรรยาย การพูดคุยกับนักประดิษฐ์เจ้าของไอเดีย รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี และการบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจสำหรับนักประดิษฐ์ ที่ต้องการต่อยอดผลงานสู่การเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์เป็นต้น

เรียกน้ำย่อยกันสักชิ้น โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มการเกษตร คิดผลิตภัณฑ์ผงโรยอาหารและเครื่องดื่มต้านอนุมูลอิสระจากดอกเฟื่องฟ้า

นำดอกเฟื่องฟ้าหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระรวม ด้วยวิธี DPPH RadicalScavenging พบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระรวมสูง สีของดอกเฟื่องฟ้ามีผลต่อความต่างของปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระรวม สีชมพูอมขาวมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระรวมสูงที่สุด และได้ศึกษาต่อว่าส่วนไหนของดอกมีปริมาณสูงที่สุด โดยเลือกศึกษาแบบทั้งดอกและเฉพาะส่วนใบประดับ พบว่าส่วนที่เป็นใบประดับมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระรวมสูงกว่าแบบทั้งดอก

จากนั้นนำดอกเฟื่องฟ้าไปผ่านกรรมวิธีประกอบอาหาร ลวก ตากแห้ง และที่โรยอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

มีอีกหลายชิ้นล้ำๆ โดยนักวิจัยจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงจากนานาชาติ 25 ประเทศ เช่น อุปกรณ์กลั่นน้ำจากน้ำทะเลด้วยพลังงานลม มหาวิทยาลัยรังสิต,เครื่องผสมน้ำหวานและเครื่องดื่มอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ผลิตภัณฑ์ผงโรยอาหารและเครื่องดื่มต้านอนุมูลอิสระจากดอกเฟื่องฟ้า โรงเรียนสงวนหญิง, แอลฟาแทรซ ระบบแยกขยะอัตโนมัติ โรงเรียนกำเนิดวิทย์,เครื่องสำอางสีธรรมชาติกันรังสียูวีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบ AC Induction วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, น้ำยาบ้วนปากจากข้าวอินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, เลื่อยหุ่นยนต์ผ่าศพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, การพัฒนาแผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุธรรมชาติ โรงเรียนเตรียมทหาร, เครื่องแกะสลักอัตโนมัติ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ฯลฯ

นักเรียน นักศึกษา นักประดิษฐ์ นักวิจัยและประชาชน สามารถมาชมงานเพื่อรับแรงบันดาลใจใหม่ ซึ่งอาจนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง และอาจจะเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ได้

คลิกดูข้อมูลหรือลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสวนา อบรม และประชุม ที่ www.inventorday.nrct.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด