พาณิชย์เตรียมคุมราคายา 1,000 รายการ

  • วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 06:57 น.

พาณิชย์เตรียมคุมราคายา 1,000 รายการ

พาณิชย์เตรียมคุมค่ารักษาพยาบาลเปิดช่องร้องผ่านสายด่วน พร้อมเรียกเอกชนแจงต้นทุน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการดูแลยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ จะนัดประชุมกรรมการนัดแรกในวันที่ 31 ม.ค.ที่จะถึงนี้ โดยจะมีการเสนอมาตรการกำกับดูแลเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชน

ทั้งนี้ มี 3 มาตรการหลักๆ คือ 1.การดูแลราคายาและเวชภัณฑ์ จะนำราคายาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ซึ่งเบื้องต้นมีประมาณ 1,000 รายการ และส่วนใหญ่เป็นยาและค่ารักษาพยาบาลที่ประชาชนต้องใช้บริการจำนวนมาก นำขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กลางและเว็บไซต์โรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง เพื่อให้เปรียบเทียบราคาได้ จากนั้นจะเพิ่มรายการที่เหลือเข้าไป

มาตรการที่ 2 จะเพิ่มช่องทางร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เมื่อเป็นสินค้าและบริการควบคุมทางกระทรวงพาณิชย์จะมีอำนาจเข้าไปดูแล หากโรงพยาบาลเอกชนคิดราคาสูงเกินจริงก็สามารถร้องเรียนได้ และจะมีการตรวจสอบเพื่อขอให้โรงพยาบาลชี้แจงต้นทุน หากไม่เหมาะสมก็จะใช้มาตรการทางกฎหมาย

มาตรการที่ 3 การกระตุ้นผู้บริโภคให้รู้จักสิทธิในการขอให้แพทย์เขียนใบสั่งยาเพื่อไปซื้อยานอกโรงพยาบาลได้ เมื่อซื้อยาได้เองจะทำให้โรงพยาบาลเอกชนไม่กล้าคิดราคายาแพงกว่าปกติ โดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงมาตรการเบื้องต้น หากใช้แล้วไม่ได้ผลก็จะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมต่อไป

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข สมาคมประกัน ตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ