พณ.นำเอกชนพบปะอินเดียดึงลงทุนอีอีซี

วันที่ 26 ม.ค. 2562 เวลา 11:16 น.
พณ.นำเอกชนพบปะอินเดียดึงลงทุนอีอีซี
พาณิชย์นำคณะรัฐเอกชนร่วมงานเทรดใหญ่ต่อยอดเครือข่ายธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับรัฐดึงการลงทุนอีอีซี

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะซึ่งประกอบด้วยภาครัฐและเอกชนไทยเข้าร่วมงาน Vibrant Gujarat Global Summit ครั้งที่ 9 ณ รัฐคุชราต อินเดียในฐานะประเทศพันธมิตรเป็นครั้งแรกตามคำเชิญของมุขมนตรีรัฐคุชราต เมื่อวันที่ 16-18 ม.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้นำคณะภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของไทย ได้แก่ บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล บริษัท ดับเบิ้ลเอ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง และบริษัท พร้อมท์ กิจการค้า เข้าร่วมงาน Vibrant Gujarat Global Summit ครั้งที่ 9 ณ รัฐคุชราต อินเดีย งานนี้มีผู้เข้า ร่วมงานทั้งระดับผู้นำประเทศและ ภาคธุรกิจจาก 135 ประเทศ มากกว่า 4.5 หมื่นคน มีการลงนามความ ร่วมมือด้านการลงทุนของนักลงทุนอินเดียและต่างชาติในรัฐคุชราตถึง 28,360 ฉบับ มูลค่าสูงกว่า 4.9 ล้านล้านรูปี หรือประมาณ 68,700 ดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิด โดยเน้นย้ำบทบาทของไทยในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของอินเดีย ซึ่งจะเกิดความร่วมมือทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของ 2 ประเทศ รวมทั้งเชิญชวนนักธุรกิจอินเดียเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อใช้ไทยเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่อินเดียมีศักยภาพ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และเคมีชีวภาพ

น.ส.ชุติมา กล่าวว่า ไทยในฐานะประเทศพันธมิตรของงานได้จัดส่วนของ Thailand Pavilion ซึ่งภาคเอกชนไทยมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการอินเดียและชาติอื่นๆ ที่สนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเป็นพันธมิตรร่วมกัน ในการประกอบธุรกิจการค้าขายในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 (ม.ค.พ.ย.) การค้าระหว่างไทยกับอินเดีย มีมูลค่า 11,485.43 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22.90% แบ่งเป็นการส่งออกของไทยไปอินเดีย มูลค่า 7,002.95 ล้านดอลลาร์ และการนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 4,482.48 ล้านดอลลาร์

ภาพประกอบเนื้อหาข่าว