เปิดผลสำรวจ 3 กลุ่มธุรกิจไทยจ่ายโบนัส-ขึ้นเงินเดือนมากที่สุด

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 19:34 น.
เปิดผลสำรวจ 3 กลุ่มธุรกิจไทยจ่ายโบนัส-ขึ้นเงินเดือนมากที่สุด
"เอ็กซ์พีริส"เผยผลสำรวจกลุ่มธุรกิจไทย พบ กลุ่มอุตฯยานยนต์-ชิ้นส่วน, กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขึ้นเงินเดือน-จ่ายโบนัสมากสุด

เอ็กซ์พีริส ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรในระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งอยู่ในเครือของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้ทำการสำรวจกลุ่มธุรกิจ 1,000 บริษัทในประเทศไทย ประกอบด้วยธุรกิจขนาดเล็กที่มีจำนวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน มีสัดส่วนที่ 23% ธุรกิจขนาดกลางที่มีจำนวนพนักงาน 50 – 250 คน มีสัดส่วนที่ 34% กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากว่า 250 – 1,000 คน มีสัดส่วนที่ 26% และระดับธุรกิจขนาดใหญ่มากหรือบริษัทฯที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีพนักงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป มีสัดส่วนอยู่ที่ 17% จากผลสำรวจตามขนาดของธุรกิจโดยรวมระบุว่า

ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 250-1,000 คน ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 54% มีอัตราการปรับเงินเดือนพนักงานมากกว่า 3-5% ส่วนการจ่ายผลตอบแทนพิเศษ (โบนัส) มีการจ่ายอยู่ที่ 2-3 เดือน

เมื่อแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ พบว่า กลุ่มธุรกิจการให้บริการ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มธุรกิจการค้าและตัวแทนจำหน่าย ระบุว่า มีแนวโน้มการปรับค่าตอบแทนขึ้นเฉลี่ยในปี 2019 อยู่ระหว่าง 3-7 %และมีการจ่ายโบนัส อยู่ระหว่าง 1-3 เดือน ซึ่งกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการปรับเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด ส่วนกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตมีแนวโน้มการจ่ายโบนัสสูงมากกว่า 5 เดือนมากที่สุด

จากผลสำรวจโดยแบ่งเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจในและระหว่างประเทศ พบว่า มีอัตราการปรับเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 3-7% และมีการจ่ายโบนัส 1-3 เดือน นอกจากนี้ ผลสำรวจยังระบุอีกว่าแนวโน้มการจ่ายโบนัส พบว่า 95% ของกลุ่มองค์กรธุรกิจที่สำรวจยืนยันการจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน แต่มีเพียง 5% ที่ระบุว่าจะไม่มีการจ่ายโบนัสซึ่งมีเหตุผลมาจากผลประกอบการต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนใหญ่ราว 40% จะจ่ายโบนัสอย่างน้อย 1 เดือน

ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเนื้อหอมมีการปรับเพิ่มเงินเดือนสูงสุด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาและการให้บริการด้านโซลูชั่น กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

นอกจากนี้ 3 กลุ่มธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัสมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจการค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้า

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจต่างๆ ส่งผลต่อจีดีพีของประเทศซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการสนับสนุนด้านนโยบายจากทางภาครัฐในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจทั้งการค้า การลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคอุตสาหกรรมใน EEC รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในและระหว่างประเทศสู่การส่งออกอย่างมีนัยสำคัญต่อไป

บทความแนะนำ