ครม.อนุมัติปรับทัพผู้บริหารกระทรวงคมนาคม

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 17:01 น.
ครม.อนุมัติปรับทัพผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
ครม.ไฟเขียวปรับทัพผู้บริหารกระทรวงคมนาคม "กฤชเทพ" ขึ้นแท่นอธิบดีกรมทางหลวงชนบทคนใหม่ ขับเคลื่อนแผนลงทุนแสนล้านบาท

รายงานข่าวกระทรวงคมนาคมระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงคมนาคม

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งอธิบดีทช.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและอดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านขนส่ง

นายสมัย โชติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม

นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

นางสาวดุจดาว เจริญผล ที่ปรึกด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

รายงายข่าวระบุอีกว่าสำหรับแผนงานทช.ที่รอให้อธิบดีคนใหม่ขับเคลื่อนในปีนี้นั้นมีวงเงินลงทุนมากกว่า 1 แสนล้านบาท ตั้งแต่โครงการสะพานโกลเด้นเกทเมืองไทยหรือสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาเชื่อมโยงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง59 กม. วงเงิน 5 หมื่นล้านบาทนั้น ขณะนี้ได้ออกแบบโครงการเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว อยู่ระหว่างการเวนคืนพื้นที่ โครงการเบิกจ่ายตามงบประมาณปี 2562 วงเงินราว 4 หมื่นล้านบาท โครงการสะพานสนามบินน้ำเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-วิภาวดี วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างสรุปแนวทางเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจร ทางบก (คจร.) ต่อ โครงการไทยแลนด์ริเวียร่าเฟส 2 ช่วง ชุมพร-สงขลา ระยะทาง 600 กม. วงเงินลงทุนมากกว่า 5 พันล้านบาท และโครงการเบิกจ่ายงบค้างท่อของกรทอีกราว 5.4 ล้านบาทเป็นต้น

บทความแนะนำ