ลุ้นปีนี้ลงทุนจริงอีอีซี6แสนล.

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 09:34 น.
ลุ้นปีนี้ลงทุนจริงอีอีซี6แสนล.
อีอีซีเล็งดึงอดีตทูตยุโรปเอเชีย ชักจูงการลงทุนแบบใกล้ชิด หวั่นเจอเวียดนาม-มาเลเซียเบียดลงทุน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เปิดเผยว่า ในปี 2562 คาดหวังจะมีการลงทุนในพื้นที่อีอีซีจริงประมาณ 6 แสนล้านบาท ตามตัวเลขการขอรับส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ปี 2561 ที่ระบุว่า มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมพื้นที่ อีอีซี จำนวน 422 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 683,910 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่ได้รับบีโอไอในปี 2561 จะเร่งเดินหน้าเพื่อให้การก่อสร้างและการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมทันที

สำหรับเป้าหมายตัวเลขขอส่งเสริมการลงทุนปีนี้ของอีอีซี คาดอยู่ที่ 1 แสนล้านบาท รวมกับตัวเลขขอส่งเสริมการลงทุนในส่วนของบีโอไออีก 2 แสนล้านบาท รวมเป็น 3 แสนล้านบาท โดยการลงทุนในอีอีซีจะมีส่วนผลักดันให้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ (จีดีพี) ประเทศขยายตัวเพิ่ม 1%

ทั้งนี้ ยอดขอส่งเสริมการลงทุนอีอีซีในปี 2561 มีมูลค่า 6.83 แสนล้านบาท โดยอีอีซีต้องการให้เกิดการลงทุนจริงในปีนี้กว่า 90% หรือประมาณ 6 แสนล้านบาท แต่ยังมีคู่แข่งทั้งเวียดนาม มาเลเซียที่พยายามดึงดูดนักลงทุนเช่นกัน โดยวางแนวทางกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยเร็ว ด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน พร้อมช่วยแก้ไขอุปสรรคในการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ เช่น บางรายอาจติดข้อกฎหมาย ทางอีอีซีจะเข้าไปประสานกับหน่วยงานนั้นๆ ว่า สามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เพื่อสอดรับการลงทุนในปัจจุบันได้หรือไม่ เพราะกฎหมายบางฉบับมีการบังคับใช้มาหลายปี เป็นต้น

นอกจากการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในประเทศแล้ว ทางอีอีซี มีกำหนดการเดินทางชี้แจงข้อ มูลการลงทุน (โรดโชว์) ในยุโรปและเอเชีย โดยล่าสุด อดีตเอกอัครราชทูตที่มีความรู้ ความสามารถประมาณ 4 คน จากยุโรปและเอเชียได้อาสาเข้ามาช่วยในการชักจูงนักลงทุน เนื่องจากต้องอาศัยคนที่อยู่ในพื้นที่แต่ละประเทศ ทั้งนี้อีอีซียังมีแผนที่ไปโรดโชว์นอกจากยุโรปและเอเชียเพื่อให้เกิดความสมดุล ในการลงทุนในประเทศ โดยสิ่งสำคัญที่ไทยต้องการ คือ เทคโนโลยี และเมื่อได้เทคโนโลยีแล้วจะพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอย่างไรต่อไป ซึ่งทางอีอีซีได้มีการศึกษาและวางแผนไว้แล้วในขณะนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการสำคัญของอีอีซี คาดจะได้ผู้ชนะการประมูลและลงนามในสัญญาได้ไม่เกินไตรมาสแรกของปี 2562 ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 8 หมื่นล้านบาท โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (เอ็มอาร์โอ) เอกชนลงทุน 4,255 ล้านบาท โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนท่าเรือ เอฟ เอกชนลงทุน 3.08 หมื่นล้านบาท โครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท และโครงการพัฒนาสนามบิน อู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เอกชนลงทุน 2.72 แสนล้านบาท รวมเงินลงทุนของภาคเอกชน 4.2 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการลงทุนในปีนี้จะมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ของอีอีซี หรือมากกว่า 3 แสนล้านบาท

บทความแนะนำ