ดันเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ครม.ไฟเขียว10โครงการ

วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 07:33 น.
ดันเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ครม.ไฟเขียว10โครงการ
ครม.สัญจร อนุมัติงบรวม 1.7 หมื่นล้าน เนรมิตโครงสร้างพื้นฐาน "บิ๊กตู่" สั่งเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก สถานที่ (ครม.สัญจร) เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2562 ได้เห็นชอบในหลักการแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) รวม 10 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 17,660 ล้านบาท โดยจะทยอยลงทุนในระยะเวลา 5 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป และบางโครงการอยู่ในแผนของกระทรวงคมนาคมอยู่แล้ว อาจจะมีการพิจารณาเลื่อนดำเนินการให้เร็วขึ้น

สำหรับ 10 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จ.เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ตามที่ภาคเอกชนนำเสนอในการประชุม กรอ.จำนวนรวม 1 โครงการ วงเงินลงทุน 1.7 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 1.การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ-ขุนตาน 8 ช่อง จราจร เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด วงเงิน 100 ล้านบาท 2.การก่อสร้างขยายสะพานข้ามทางแยกต่างระดับแยกภาคเหนือ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตอนเกาะคา-สามัคคี กับทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ-ขุนตาน เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งเงินลงทุน 100 ล้านบาท

3.การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 116 ตอนป่าสัก- สะปุ๋ง-บ้านเรือน-สันป่าตอง จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 19 กม. เงินลงทุน 850 ล้านบาท 4.ให้ เร่งรัดการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอนเหมืองง่า-ลำพูน เพื่อเชื่อมทางเลี่ยงเมืองลำพูน สายเหมืองง่า-ท่าจักร และเชื่อมโยง จ.เชียงใหม่ เงินลงทุน 300 ล้านบาท 5.การพัฒนาทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนวังหม้อพัฒนา-แจ้ห่ม เงินลงทุน 3,300 ล้านบาท  6.การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่ริมเชื่อมต่อไป อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เงินลงทุน 6,971 ล้านบาท 7.การก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เงินลงทุน 4,268 ล้านบาท

8.เร่งรัดการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า จ.เชียงใหม่ (Truck Terminal) เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค ลดปริมาณรถบรรทุกในเขตเมือง เงินลงทุน 1,711 ล้านบาท 9.การเสริมสร้างให้ จ.เชียงใหม่ เป็นเมืองอัจฉริยะ "Smart Nimman" โดยการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อาทิ การนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน การปรับปรุงทางเท้า เงินลงทุน 60 ล้านบาท และ 10.ขอให้มีการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ รองรับการขยายท่าอากาศยานฯ ในอนาคต

นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ลำปาง กล่าวว่า อยากให้เร่งรัดการขยายรันเวย์ท่าอากาศยานลำปาง เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ (แอร์บัส A320) ซึ่งจะทำให้มีสายการบินอื่นๆ เข้ามาให้บริการใน จ.ลำปาง มากขึ้น จากที่ปัจจุบันมีเพียง 2 สายการบิน เนื่องจากปัจจุบัน จ.ลำปาง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มกว่า 60%

บทความแนะนำ