ค่ายมือถือผนึกขยายระยะเวลาเยียวยาลูกค้า

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 07:59 น.
ค่ายมือถือผนึกขยายระยะเวลาเยียวยาลูกค้า
3 โอเปอเรเตอร์มือถืออุ้มลูกค้าพิษปาบึกโทรฟรี 50 นาที อินเทอร์เน็ต 1 กิกะไบต์ ระหว่างวันที่ 10-16 ม.ค.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4-6 ม.ค.ที่ผ่านมา ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) 3 รายใหญ่ ประกอบด้วย เอไอเอส ทรู และดีแทค ได้เยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุปาบึกในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยให้โทรออกฟรี 50 นาที และใช้อินเทอร์เน็ตฟรีจำนวน 1 กิกะไบต์ ซึ่งพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าเอไอเอสใช้สิทธิเยียวยา 90% ลูกค้าทรูใช้สิทธิเยียวยา 80-90% และลูกค้าดีแทคใช้สิทธิเยียวยาแล้ว 20%

อย่างไรก็ตาม กสทช.ได้หารือร่วมกับโอเปอเรเตอร์ให้ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิเยียวยา อีก 7 วัน ระหว่างวันที่ 10-16 ม.ค. 2562 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในแพ็กเกจเดียวกันคือโทรฟรี 50 นาที และใช้อินเทอร์เน็ตฟรีจำนวน 1 กิกะไบต์

ทั้งนี้ รายงานผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน จ.นครศรีธรรมราช พบว่า มีผู้ใช้บริการเครือข่ายของเอไอเอส ทรู และดีแทค จำนวน 7 แสนเลขหมาย 6 แสนเลขหมาย และ 3 แสนเลขหมาย ตามลำดับ โดย  กสทช.ได้กำชับผู้ให้บริการเครือข่ายดูแลการติดต่อสื่อสารให้เป็นปกติในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจุดที่มีความจำเป็น เช่น โรงพยาบาล  ศูนย์อพยพ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต