พาณิชย์ขึ้นบัญชียาเวชภัณฑ์ ชงครม.อนุมัติสัปดาห์หน้า บรรจุเป็นสินค้าควบคุม

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 07:49 น.
พาณิชย์ขึ้นบัญชียาเวชภัณฑ์ ชงครม.อนุมัติสัปดาห์หน้า บรรจุเป็นสินค้าควบคุม
กกร.ตั้งคณะอนุกรรมการกำกับสร้างความเป็นธรรม  ไม่ยืนยันกดราคายาลดลงได้แค่ไหน  หวังดูแลค่ารักษาพยาบาล

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า ได้พิจารณาทบทวนรายการสินค้าและบริการประจำปี 2562 โดยในส่วนของบัญชีสินค้าควบคุมมีมติให้เพิ่ม 1 รายการสินค้า คือ ยาและเวชภัณฑ์ เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม และถอด 4 รายการสินค้าออกจากบัญชีสินค้าควบคุม ได้แก่ น้ำตาลทราย เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างราคาน้ำตาลทรายให้ลอยตัวตามกลไกตลาด อีกทั้งสถานการณ์ขณะนี้ราคาน้ำตาลทรายปรับลดลงมามากเหลือกิโลกรัม (กก.) ละ 10 บาท จากเดิมที่เคยขึ้นไปถึง กก.ละ 22 บาท ทำให้ไม่จำเป็นต้องเข้ามาอยู่ในบัญชีควบคุม

ทั้งนี้ ยังได้ถอดรายการ เยื่อกระดาษ เม็ดพลาสติก และแบตเตอรี่รถยนต์ ออกจากรายการสินค้าควบคุม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะมีผู้ผลิตสินค้าหลายราย มีการแข่งขัน ไม่มีปัญหาทางด้านกลไกราคาจึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม ส่งผลให้บัญชีสินค้าควบคุมประจำปี 2562 จะเหลือ 46 รายการ จากเดิมมี 49 รายการ

สำหรับบัญชีบริการควบคุม ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มรายการบริการทางการแพทย์เข้ามาอยู่ในบัญชีบริการควบคุม ทำให้จากเดิมที่มีรายการในบัญชีบริการควบคุม 5 รายการ เพิ่มเป็น 6 รายการ ส่งผลให้จะมีบัญชีสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 2562 ทั้งหมด 52 รายการ ลดลงจากเดิม 54 รายการ ซึ่งจะนำผลที่ประชุมครั้งนี้ เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในสัปดาห์หน้า

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนมาตรการดูแลสินค้ายาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์นั้น ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งจะทำหน้าที่ในการศึกษาและพิจารณาหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการที่จะเข้ามาดูแลสินค้ายาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย

"ตอบไม่ได้ว่ามาตรการที่จะทำออกมาจะทำให้ราคายาและเวชภัณฑ์ รวมถึงบริการทางการแพทย์ มีราคาลดลง หรือไม่ เพราะขึ้นอยู่กับข้อสรุปของคณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมา แต่ยืนยันว่า ทุกอย่างจะดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย" นายสนธิรัตน์ กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า สาเหตุที่ต้องนำสินค้ายาและเวชภัณฑ์มาอยู่ในบัญชีควบคุม เป็นผลจากการร้องเรียนถึงค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนมีราคาสูง ทำให้ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ภาพประกอบข่าว

บทความแนะนำ