แม่สอดปรับสนามบินใหม่ เชื่อมจีน-เวียดนาม-ลาว

วันที่ 22 ธ.ค. 2561 เวลา 11:00 น.
แม่สอดปรับสนามบินใหม่ เชื่อมจีน-เวียดนาม-ลาว
เรื่อง...อัศวิน พินิจวงษ์

ภายในปี 2562 ที่จะถึงนี้ อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ของท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด จ.ตาก ก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการ เพื่อส่งเสริมการคมนาคมทางอากาศ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) และรองรับการลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Community ปัจจุบันกรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างการประมูลสิทธิการเช่าอาคารที่ราชพัสดุ เพื่อหาผู้ประกอบการร้านค้าประเภทต่างๆ ที่จะให้บริการภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมจัดสรรพื้นที่่สำหรับร้านค้าวิสาหกิจชุมชน

สำหรับการปรับปรุงทางวิ่งและทางขับลานจอดอากาศยาน เพื่อเป็นการรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่หรือโบอิ้ง 737 ก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้ได้ในปี 2563 โดยขยายทางวิ่งจากเดิมระยะทาง 1,500 เมตร เป็น 2,100 เมตร ใช้งบประมาณ 368 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ จะทำให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดเพิ่มเป็น 1.8-2 ล้านคน/ปี ผลักดันให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ต่อปี เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการสายการบินทั้งในและต่างประเทศได้แสดงความสนใจที่จะเปิดเส้นทางบินใหม่โดยใช้แม่สอดเป็นฐานการบินในการเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ จีน เวียดนาม และลาว

นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานได้เล็งเห็นถึงสัญญาณการเติบโตของผู้โดยสารจีนที่จะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 30% ต่อเที่ยวบิน จึงได้วางแผนโรดโชว์ที่เมืองกว่างโจว ประเทศจีน มาแล้วเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด พร้อมเจรจาธุรกิจร่วมกับสายการบินจีน

สำหรับอาคารผู้โดยสารหลังใหม่พื้นที่กว่า 1.2 หมื่นตารางเมตร ปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงทดสอบระบบ ซึ่งอาคารหลังนี้จะเป็นหลักเพื่อรองรับผู้โดยสารทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ ที่มีขั้นตอนทางศุลกากรเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ และร้านค้าวิสาหกิจชุมชน

โดยตามแผนอาคารผู้หลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด จะเปิดให้บริการในปี 2562 อย่างแน่นอน ซึ่งจะมีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้เกือบ 2 ล้านคน/ปี ขณะเดียวกันการปรับปรุงรันเวย์ให้มีความยาวมากขึ้น จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยให้สายการบินทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีนทำการบินตรงมาที่นี่มากยิ่งขึ้น ซึ่งการปรับปรุงทางวิ่งให้มีความยาว 2,100 เมตร จากปัจจุบันมีความยาว 1,500 เมตร จะรองรับเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ และวิสัยในการบินที่ไกลมากขึ้น ซึ่งจะสามารถรองรับเครื่องบินขนาดโบอิ้ง737 จากเดิมที่มีเพียงรุ่นใบพัด โดยกรมท่าอากาศยานจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงทางวิ่งในช่วงปี 2562 และเปิดให้บริการในปี 2563

การดำเนินงานจะแล้วเสร็จทั้งหมด ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด จะมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 600 คน/ชั่วโมง หรือ 1.7 ล้านคน/ปี จากปัจจุบันรองรับผู้โดยสารได้เพียง 4 แสนคน/ปีเท่านั้น นอกจากจะรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังจะช่วยสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ดันมูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่านับ 1 แสนล้านบาท/ปีแล้ว

หลังเปิดใช้สนามบินนานาชาติแม่สอดเต็มรูปแบบจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งการค้าชายแดน-การลงทุน-การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเขตเศรษฐกิจแม่สอด คือ เป้าหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนในยุคไทยแลนด์ 4.0

บทความแนะนำ